Vellinge

Vellinge kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 36 628 människor (2019). Landarealen är 143 kvadratkilometer.

Vellinge Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

36 628

35 612

Antal, 2019

Medelålder

42,9

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

3,9

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

335 196

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

29,68

32,28

Procent, 2020

Fjärde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

34,8

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

82,1

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

10,0

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

14,6

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Nionde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,2

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

2,2

4,4

Procent, 2019

Sjätte lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

7,2

12,7

Procent, 2019

Sjunde lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

6

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

FÖRENADE CARE AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 325

Största offentliga arbetsgivare

VELLINGE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 075

Kommunens skatteintäkter

49 638

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

164

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

48 933

55 798

kr per invånare, 2019