Vellinge

Vellinge kommun ligger i Skåne län och har 37 821 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det sextonde bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 382 388 kronor, vilket var den nionde högsta i landet. Kommunalskatten i Vellinge kommun är 29,68 procent 2023.

Vellinge Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

37 821

36 281

Antal, 2022

Medelålder

43,2

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

3,3

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

382 388

314 116

Kronor, 2021

Nionde högsta i Sverige

Skattesats

29,68

32,24

Procent, 2023

Fjärde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

37,6

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

82,1

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

9,7

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

16,2

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,4

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

1,9

Procent, 2022

Fjärde lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

7,2

13,9

Procent, 2021

Tredje lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

16

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Forenede Care AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 475

Anställda i kommunen

Vellinge kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 475

Kommunens skatteintäkter

52 675

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

1 307

9 774

kr per invånare, 2021

Nionde lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

49 058

58 058

kr per invånare, 2021

Åttonde lägsta i Sverige

Vellinge har landarealen 143 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 26:e minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.