Vellinge

Vellinge kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 36 628 människor (2019). Landarealen är 143 kvadratkilometer.

Vellinge Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

36 628

35 612

Antal, 2019

Medelålder

42,6

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

3,9

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

335 196

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

29,68

32,28

Procent, 2020

Fjärde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

34,8

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

82,1

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

10,4

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

14,6

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Nionde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,2

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

2,2

4,4

Procent, 2019

Sjätte lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

7,4

13,3

Procent, 2018

Sjunde lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

6

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

FÖRENADE CARE AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 325

Största offentliga arbetsgivare

VELLINGE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 075

Kommunens skatteintäkter

47 960

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

-1 545

9 366

kr per invånare, 2018

Sjätte lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

46 305

54 233

kr per invånare, 2018

Femte lägsta i Sverige