Vellinge

Vellinge kommun ligger i Skåne län och har 37 452 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det trettonde bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 367 173 kronor, vilket var den tionde högsta i landet. Kommunalskatten i Vellinge kommun är 29,68 procent 2022.

Vellinge Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

37 452

36 043

Antal, 2021

Medelålder

43,2

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

2,6

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

367 173

304 068

Kronor, 2020

Tionde högsta i Sverige

Skattesats

29,68

32,24

Procent, 2022

Fjärde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

37,6

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

81,4

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

10,0

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

17,2

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Sjunde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,3

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

1,9

3,9

Procent, 2021

Femte lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

7,2

13,9

Procent, 2021

Tredje lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

13

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

FÖRENADE CARE AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 325

Anställda i kommunen

Vellinge kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 093

Kommunens skatteintäkter

52 675

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

1 307

9 774

kr per invånare, 2021

Nionde lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

49 058

58 058

kr per invånare, 2021

Åttonde lägsta i Sverige

Vellinge har landarealen 143 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 26:e minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.