Vaxholm

Vaxholms kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 11 831 människor (2017). Landarealen är 58 kvadratkilometer.

Vaxholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 831

34 897

Antal, 2017

Medelålder

41,2

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

4,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

342 968

278 954

Kronor, 2017

Åttonde högsta i Sverige

Skattesats

31,86

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

35,8

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

84,6

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

11,2

6,3

Procent, 2017

Tionde högsta i Sverige

Nyföretagande

20,2

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,3

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

2,6

5,0

Procent, 2017

Sjätte lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

6,6

13,3

Procent, 2017

Sjätte lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

181

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

ATTENDO LSS AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 75

Största offentliga arbetsgivare

VAXHOLMS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 675

Kommunens skatteintäkter

54 254

44 794

kr per invånare, 2017

Femte högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

-301

9 067

kr per invånare, 2017

Nionde lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

50 883

52 057

kr per invånare, 2017