Vaxholm

Vaxholms kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 12 023 människor (2018). Landarealen är 58 kvadratkilometer.

Vaxholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 023

35 277

Antal, 2018

Medelålder

41,7

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

5,7

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

353 335

287 064

Kronor, 2018

Åttonde högsta i Sverige

Skattesats

31,86

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

36,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

84,6

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

11,2

6,3

Procent, 2017

Tionde högsta i Sverige

Nyföretagande

15,6

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Femte högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,3

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

2,4

4,7

Procent, 2018

Sjätte lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

7,1

13,3

Procent, 2018

Sjätte lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

171

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

ATTENDO LSS AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 75

Största offentliga arbetsgivare

VAXHOLMS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 675

Kommunens skatteintäkter

54 584

45 530

kr per invånare, 2018

Femte högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

-623

9 366

kr per invånare, 2018

Tionde lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

52 249

54 233

kr per invånare, 2018