Vaxholm

Vaxholms stad ligger i Stockholms län och har 11 996 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 372 562 kronor, vilket var den sjunde högsta i landet. Kommunalskatten i Vaxholms stad är 31,38 procent 2022.

Vaxholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 996

36 043

Antal, 2021

Medelålder

43,3

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−0,2

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

372 562

304 068

Kronor, 2020

Sjunde högsta i Sverige

Skattesats

31,38

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

38,9

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

83,5

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

10,4

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

15,4

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,3

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

1,9

3,9

Procent, 2021

Fjärde lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

8,2

13,9

Procent, 2021

Sjunde lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

181

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Forenede Care AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Vaxholms kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 725

Kommunens skatteintäkter

62 201

46 732

kr per invånare, 2021

Fjärde högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

−1 543

9 774

kr per invånare, 2021

Sjunde lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

47 886

58 058

kr per invånare, 2021

Femte lägsta i Sverige

Vaxholm har landarealen 58 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den trettonde minsta i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.