Vaxholm

Vaxholms stad ligger i Stockholms län och har 11 899 invånare.

Vaxholms stad utmärker sig med hög företagsamhet och har den trettonde högsta andelen företagare i landet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 386 037 kronor, vilket var den sjunde högsta i landet. Kommunalskatten i Vaxholms stad är 31,38 procent 2023.

Vaxholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 899

36 281

Antal, 2022

Medelålder

43,9

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−0,9

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

386 037

314 116

Kronor, 2021

Sjunde högsta i Sverige

Skattesats

31,38

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

39,7

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

85,0

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

16,1

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

15,0

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,5

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

1,9

3,8

Procent, 2022

Sjätte lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

7,8

11,9

Procent, 2022

Åttonde lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

169

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Forenede Care AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Vaxholms kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 725

Kommunens skatteintäkter

64 900

46 733

kr per invånare, 2022

Femte högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

−2 065

9 775

kr per invånare, 2022

Sjunde lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

43 078

60 935

kr per invånare, 2022

Näst lägsta i Sverige

Företagens lönsamhet

7,4

12,3

Procent, 2021

Lägsta i Sverige

Vaxholm har landarealen 58 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den trettonde minsta i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.