Vaxholm

Vaxholms stad ligger i Stockholms län och har 11 886 invånare.

Vaxholms stad utmärker sig med hög företagsamhet och har den nittonde högsta andelen företagare i landet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 362 189 kronor, vilket var den åttonde högsta i landet. Kommunalskatten i Vaxholms stad är 31,86 procent 2021.

Vaxholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 886

35 791

Antal, 2020

Medelålder

42,8

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

0,5

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

362 189

296 484

Kronor, 2019

Åttonde högsta i Sverige

Skattesats

31,86

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

38,0

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

83,9

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

10,6

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

15,4

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,4

8,5

Procent, 2020

Tionde lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

2,0

4,2

Procent, 2020

Sjätte lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

7,5

13,4

Procent, 2020

Sjunde lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

210

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

WAXHOLMS HOTELL AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Vaxholms kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 601

Kommunens skatteintäkter

59 400

46 731

kr per invånare, 2020

Femte högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

−543

9 773

kr per invånare, 2020

Sjätte lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

55 334

56 219

kr per invånare, 2020

Vaxholm har landarealen 58 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den trettonde minsta i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.