Vaxholm

Vaxholms kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 12 003 människor (2019). Landarealen är 58 kvadratkilometer.

Vaxholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 003

35 612

Antal, 2019

Medelålder

42,1

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

3,3

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

356 229

288 880

Kronor, 2018

Sjätte högsta i Sverige

Skattesats

31,86

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

36,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

85,1

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

11,2

6,1

Procent, 2018

Nionde högsta i Sverige

Nyföretagande

15,6

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Femte högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,7

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

2,1

4,4

Procent, 2019

Femte lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

7,0

12,7

Procent, 2019

Sjätte lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

171

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Olivia Omsorg AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 35

Största offentliga arbetsgivare

VAXHOLMS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 675

Kommunens skatteintäkter

57 450

46 730

kr per invånare, 2019

Femte högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

-696

9 772

kr per invånare, 2019

Sjunde lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

54 758

55 798

kr per invånare, 2019