Västervik

Västerviks kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 36 551 människor (2017). Landarealen är 1 882 kvadratkilometer.

Västervik Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

36 551

34 897

Antal, 2017

Medelålder

46,0

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

1,8

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

253 465

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,53

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

18,0

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

79,2

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,4

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,7

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,2

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

7,0

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

16,5

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

263

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

CNH INDUSTRIAL SWEDEN AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

VÄSTERVIKS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 3 525

Kommunens skatteintäkter

41 968

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 424

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

54 344

52 057

kr per invånare, 2017