Västervik

Västerviks kommun ligger i Kalmar län och har 36 650 invånare.

Andelen företagare i Västerviks kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 282 837 kronor. Kommunalskatten i Västerviks kommun är 33,02 procent 2023.

Västervik Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

36 650

36 281

Antal, 2022

Medelålder

47,0

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−0,1

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

282 837

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,02

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

20,9

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

81,6

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,3

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

8,6

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,3

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,6

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

15,4

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

173

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Eterni Sweden AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 575

Anställda i kommunen

Västerviks kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 3 725

Kommunens skatteintäkter

47 476

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 138

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

66 611

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,6

12,3

Procent, 2021

Västervik har landarealen 1 874 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 44:e största i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt.