Värnamo

Värnamo kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 34 206 människor (2017). Landarealen är 1 223 kvadratkilometer.

Värnamo Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

34 206

34 897

Antal, 2017

Medelålder

42,3

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

2,6

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

292 004

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,28

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

17,4

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

84,8

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,4

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,5

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,2

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,3

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

12,3

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

22

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

DS SMITH PACKAGING SWEDEN AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 275

Största offentliga arbetsgivare

VÄRNAMO KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 3 475

Kommunens skatteintäkter

45 669

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 215

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

52 880

52 057

kr per invånare, 2017