Värnamo

Värnamo kommun ligger i Jönköpings län och har 34 692 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 325 069 kronor. Kommunalskatten i Värnamo kommun är 33,28 procent 2023.

Värnamo Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

34 692

36 281

Antal, 2022

Medelålder

42,8

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

0,4

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

325 069

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,28

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

20,1

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

85,3

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,4

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

9,2

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,7

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,4

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

12,1

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

114

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

3M SVENSKA AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Värnamo kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 3 875

Kommunens skatteintäkter

52 853

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 576

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

63 667

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

14,1

12,3

Procent, 2021

Värnamo har landarealen 1 216 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 80:e största i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt.