Värnamo

Värnamo kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 34 428 människor (2018). Landarealen är 1 223 kvadratkilometer.

Värnamo Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

34 428

35 277

Antal, 2018

Medelålder

42,3

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,9

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

302 304

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

33,28

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

17,8

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

85,8

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,4

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,2

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,1

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

12,0

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

36

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

DS SMITH PACKAGING SWEDEN AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 275

Största offentliga arbetsgivare

VÄRNAMO KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 3 475

Kommunens skatteintäkter

46 658

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 095

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

55 604

54 233

kr per invånare, 2018