Värnamo

Värnamo kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 34 560 människor (2019). Landarealen är 1 223 kvadratkilometer.

Värnamo Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

34 560

35 612

Antal, 2019

Medelålder

42,4

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

1,9

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

303 248

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,28

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

17,8

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

85,8

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,3

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

8,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,3

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,8

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

11,8

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

36

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

DS Smith Packaging Sweden AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 275

Största offentliga arbetsgivare

VÄRNAMO KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 3 575

Kommunens skatteintäkter

48 235

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 070

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

57 520

55 798

kr per invånare, 2019