Värnamo

Värnamo kommun ligger i Jönköpings län och har 34 530 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 45:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 309 405 kronor. Kommunalskatten i Värnamo kommun är 33,28 procent 2021.

Värnamo Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

34 530

35 791

Antal, 2020

Medelålder

42,4

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

0,9

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

309 405

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,28

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

19,0

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

85,1

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

5,3

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

8,1

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,9

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,7

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

12,8

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

45

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

DS Smith Packaging Sweden AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 275

Största offentliga arbetsgivare

VÄRNAMO KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 3 575

Kommunens skatteintäkter

48 493

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 786

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

58 046

56 219

kr per invånare, 2020

Värnamo har landarealen 1 216 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 80:e största i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt.