Värnamo

Värnamo kommun ligger i Jönköpings län och har 34 661 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 76:e bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 313 339 kronor. Kommunalskatten i Värnamo kommun är 33,28 procent 2022.

Värnamo Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

34 661

36 043

Antal, 2021

Medelålder

42,6

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

0,7

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

313 339

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,28

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

19,5

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

85,3

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,4

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

9,8

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,8

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,6

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

12,7

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

76

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

3M SVENSKA AKTIEBOLAG

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Värnamo kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 3 875

Kommunens skatteintäkter

50 702

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 922

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

60 685

58 058

kr per invånare, 2021

Värnamo har landarealen 1 216 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 80:e största i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt.