Värmdö

Värmdö kommun ligger i Stockholms län och har 46 637 invånare.

Värmdö kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den fjortonde högsta andelen företagare i landet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 384 977 kronor, vilket var den sjuttonde högsta i landet. Kommunalskatten i Värmdö kommun är 31,36 procent 2024.

Värmdö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

46 637

36 385

Antal, 2023

Medelålder

41,5

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

2,4

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

384 977

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

31,36

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

29,4

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

85,8

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

15,6

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

14,3

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,6

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

2,4

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

7,5

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

197

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Keolis Sverige AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 325

Anställda i kommunen

Värmdö kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 239

Kommunens skatteintäkter

54 371

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

5 631

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

58 278

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,3

12,3

Procent, 2021

Värmdö har landarealen 444 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 106:e minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.