Värmdö

Värmdö kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 45 000 människor (2019). Landarealen är 443 kvadratkilometer.

Värmdö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

45 000

35 612

Antal, 2019

Medelålder

39,9

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

7,1

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

338 636

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

31,26

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

26,9

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

85,6

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

11,0

6,1

Procent, 2018

Tionde högsta i Sverige

Nyföretagande

14,3

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,6

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

2,4

4,4

Procent, 2019

Tionde lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

7,6

12,7

Procent, 2019

Nionde lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

186

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Keolis Sverige AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

VÄRMDÖ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 925

Kommunens skatteintäkter

47 780

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

5 975

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

51 171

55 841

kr per invånare, 2019

Tionde lägsta i Sverige