Vårgårda

Vårgårda kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 11 490 människor (2017). Landarealen är 429 kvadratkilometer.

Vårgårda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 490

34 897

Antal, 2017

Medelålder

41,4

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

3,6

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

276 950

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,69

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

16,6

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

84,5

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

12,3

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,0

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,0

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

13,3

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

9

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

VEONEER SWEDEN AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 475

Största offentliga arbetsgivare

VÅRGÅRDA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 975

Kommunens skatteintäkter

41 105

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 188

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

51 350

52 057

kr per invånare, 2017