Vårgårda

Vårgårda kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 384 invånare.

Andelen företagare i Vårgårda kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 330 348 kronor. Kommunalskatten i Vårgårda kommun är 33,09 procent 2024.

Vårgårda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 384

36 385

Antal, 2023

Medelålder

41,6

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

3,7

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

330 348

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,09

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

19,4

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

85,1

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

10,8

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

11,4

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,5

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

4,6

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

11,9

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

1

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Magna Electronics Sweden AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 575

Anställda i kommunen

Vårgårda kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 001

Kommunens skatteintäkter

47 906

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 843

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

68 431

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

14,7

12,3

Procent, 2021

Vårgårda har landarealen 427 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 101:a minsta i landet.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.