Vårgårda

Vårgårda kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 268 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 314 537 kronor. Kommunalskatten i Vårgårda kommun är 33,09 procent 2023.

Vårgårda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 268

36 281

Antal, 2022

Medelålder

41,5

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

3,9

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

314 537

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,09

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

19,4

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

84,7

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

8,4

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

11,4

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,2

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,3

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

12,8

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

1

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Veoneer Sweden AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 575

Anställda i kommunen

Vårgårda kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 175

Kommunens skatteintäkter

47 906

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 843

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

63 652

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

14,7

12,3

Procent, 2021

Vårgårda har landarealen 427 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 101:a minsta i landet.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För medelålder ligger värdet relativt lågt.