Vårgårda

Vårgårda kommun ligger i Västra Götalands län och har 11 946 invånare.

Andelen företagare i Vårgårda kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 293 293 kronor. Kommunalskatten i Vårgårda kommun är 33,09 procent 2021.

Vårgårda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 946

35 791

Antal, 2020

Medelålder

41,5

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

4,0

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

293 293

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,09

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

18,4

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

83,4

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

7,8

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

10,8

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,9

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,9

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

13,1

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

1

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Veoneer Sweden AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 575

Anställda i kommunen

Vårgårda kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 944

Kommunens skatteintäkter

43 245

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 440

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

57 707

56 219

kr per invånare, 2020

Vårgårda har landarealen 427 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 101:a minsta i landet.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt.