Vårgårda

Vårgårda kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 11 658 människor (2018). Landarealen är 429 kvadratkilometer.

Vårgårda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 658

35 277

Antal, 2018

Medelålder

41,5

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

4,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

285 294

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

32,69

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

17,1

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

84,5

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,0

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,5

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

13,9

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

4

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

VEONEER SWEDEN AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 475

Största offentliga arbetsgivare

VÅRGÅRDA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 975

Kommunens skatteintäkter

41 731

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 199

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

53 153

54 233

kr per invånare, 2018