Vårgårda

Vårgårda kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 11 810 människor (2019). Landarealen är 429 kvadratkilometer.

Vårgårda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 810

35 612

Antal, 2019

Medelålder

41,4

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

4,6

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

286 378

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,09

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

17,1

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

84,5

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,8

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

9,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,0

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,2

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

13,1

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

4

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Veoneer Sweden AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 575

Största offentliga arbetsgivare

VÅRGÅRDA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 975

Kommunens skatteintäkter

42 895

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 657

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

55 561

55 798

kr per invånare, 2019