Vårgårda

Vårgårda kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 180 invånare.

Andelen företagare i Vårgårda kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 303 905 kronor. Kommunalskatten i Vårgårda kommun är 33,09 procent 2022.

Vårgårda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 180

36 043

Antal, 2021

Medelålder

41,4

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

4,5

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

303 905

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,09

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

18,9

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

83,4

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

8,1

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

10,8

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,6

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,6

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

13,0

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

1

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Veoneer Sweden AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 575

Anställda i kommunen

Vårgårda kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 944

Kommunens skatteintäkter

44 820

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 980

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

59 319

58 058

kr per invånare, 2021

Vårgårda har landarealen 427 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 101:a minsta i landet.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För medelålder ligger värdet relativt lågt.