Varberg

Varbergs kommun ligger i Hallands län och har 66 658 invånare.

Andelen företagare i Varbergs kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 60:e bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 314 272 kronor. Kommunalskatten i Varbergs kommun är 31,73 procent 2022.

Varberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

66 658

36 043

Antal, 2021

Medelålder

43,5

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

4,8

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

314 272

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

31,73

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

24,7

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

84,5

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

7,3

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

12,4

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,7

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

3,6

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

11,0

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

60

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Vardaga Äldreomsorg AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 575

Anställda i kommunen

Varbergs kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 4 350

Kommunens skatteintäkter

46 846

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

10 490

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

51 355

58 058

kr per invånare, 2021

Varberg har landarealen 869 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måtten invånare i kommunen och andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.