Varberg

Varbergs kommun ligger i Hallands län och har 65 397 invånare.

Andelen företagare i Varbergs kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 84:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 305 168 kronor. Kommunalskatten i Varbergs kommun är 31,73 procent 2021.

Varberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

65 397

35 791

Antal, 2020

Medelålder

43,4

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

4,2

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

305 168

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

31,73

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

24,1

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

85,4

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

7,4

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

11,6

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,3

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

3,8

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

10,5

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

84

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Vardaga Äldreomsorg AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 575

Anställda i kommunen

Varbergs kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 4 350

Kommunens skatteintäkter

44 989

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

10 278

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

53 102

56 219

kr per invånare, 2020

Varberg har landarealen 869 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måtten invånare i kommunen och andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.