Varberg

Varbergs kommun ligger i Hallands län och har 67 800 invånare.

Andelen företagare i Varbergs kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 70:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 324 443 kronor. Kommunalskatten i Varbergs kommun är 31,73 procent 2023.

Varberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

67 800

36 281

Antal, 2022

Medelålder

43,7

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

5,0

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

324 443

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

31,73

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

25,6

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

85,9

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

10,3

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

12,1

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,6

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

3,5

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

10,4

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

70

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Södra Skogsägarna ekonomisk förening

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 675

Anställda i kommunen

Varbergs kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 6 025

Kommunens skatteintäkter

49 318

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 129

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

57 153

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,1

12,3

Procent, 2021

Varberg har landarealen 869 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måtten invånare i kommunen och andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.