Varberg

Varbergs kommun ligger i Hallands län och har en befolkning på 62 755 människor (2017). Landarealen är 874 kvadratkilometer. 

Varberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

62 755

34 897

Antal, 2017

Medelålder

43,1

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

3,9

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

288 140

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

31,15

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

22,4

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

85,5

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

12,7

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,6

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

4,6

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

10,3

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

101

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 525

Största offentliga arbetsgivare

VARBERGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 4 925

Kommunens skatteintäkter

43 564

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

6 301

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

49 530

52 057

kr per invånare, 2017