Varberg

Varbergs kommun ligger i Hallands län och har en befolkning på 64 601 människor (2019). Landarealen är 874 kvadratkilometer. 

Varberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

64 601

35 612

Antal, 2019

Medelålder

43,3

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

4,4

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

298 981

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

31,73

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

23,5

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

85,9

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,3

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

10,8

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,4

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,0

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

10,0

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

95

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 525

Största offentliga arbetsgivare

VARBERGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 4 925

Kommunens skatteintäkter

45 066

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

7 700

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

51 254

55 315

kr per invånare, 2019