Varberg

Varbergs kommun ligger i Hallands län och har en befolkning på 63 630 människor (2018). Landarealen är 874 kvadratkilometer. 

Varberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

63 630

35 277

Antal, 2018

Medelålder

43,2

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

4,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

298 981

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

31,73

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

23,0

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

85,9

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,3

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,4

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,3

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

10,5

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

95

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 525

Största offentliga arbetsgivare

VARBERGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 4 925

Kommunens skatteintäkter

44 097

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

7 065

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

49 674

54 233

kr per invånare, 2018