Varberg

Varbergs kommun ligger i Hallands län och har 68 325 invånare.

Andelen företagare i Varbergs kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 70:e bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 338 845 kronor. Kommunalskatten i Varbergs kommun är 31,73 procent 2024.

Varberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

68 325

36 385

Antal, 2023

Medelålder

43,9

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

4,5

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

338 845

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

31,73

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

25,6

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

85,9

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

10,3

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

12,1

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,7

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

3,7

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

9,4

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

70

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

RINGHALS AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 1 025

Anställda i kommunen

Varbergs kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 4 657

Kommunens skatteintäkter

49 318

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 129

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

61 754

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,1

12,3

Procent, 2021

Varberg har landarealen 869 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måtten invånare i kommunen och andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.