Varberg

Varbergs kommun ligger i Hallands län och har 67 800 invånare.

Andelen företagare i Varbergs kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 60:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 324 443 kronor. Kommunalskatten i Varbergs kommun är 31,73 procent 2023.

Varberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

67 800

36 281

Antal, 2022

Medelålder

43,5

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

5,0

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

324 443

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

31,73

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

24,7

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

85,6

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

7,3

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

12,4

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,6

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

3,5

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

11,0

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

60

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Södra Skogsägarna ekonomisk förening

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 675

Anställda i kommunen

Varbergs kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 6 025

Kommunens skatteintäkter

46 846

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

10 490

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

51 355

58 058

kr per invånare, 2021

Varberg har landarealen 869 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måtten invånare i kommunen och andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.