Vansbro

Vansbro kommun ligger i Dalarnas län och har 6 776 invånare.

Andelen företagare i Vansbro kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det nittonde bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 264 734 kronor. Kommunalskatten i Vansbro kommun är 33,93 procent 2022.

Vansbro Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 776

36 043

Antal, 2021

Medelålder

45,8

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−0,5

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

264 734

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,93

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

12,6

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

82,3

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

8,3

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

10,4

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,7

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,4

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

13,2

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

19

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Lyko Online AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 325

Anställda i kommunen

Vansbro kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 552

Kommunens skatteintäkter

43 903

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

25 236

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

64 629

58 058

kr per invånare, 2021

Vansbro har landarealen 1 540 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 58:e största i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.