Vansbro

Vansbro kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 6 807 människor (2018). Landarealen är   1 549 kvadratkilometer.

Vansbro Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 807

35 277

Antal, 2018

Medelålder

45,5

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

1,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

245 799

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,93

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

11,4

27,6

Procent, 2018

Nionde lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

82,0

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

8,4

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,8

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,8

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,1

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

13,1

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

49

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Lyko Online AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

VANSBRO KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 675

Kommunens skatteintäkter

41 019

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 910

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

62 222

54 233

kr per invånare, 2018