Vansbro

Vansbro kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 6 805 människor (2019). Landarealen är   1 549 kvadratkilometer.

Vansbro Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 805

35 612

Antal, 2019

Medelålder

45,6

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

-1,1

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

245 799

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,93

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

11,4

27,6

Procent, 2018

Nionde lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

82,0

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

8,5

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

7,8

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,8

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,9

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

12,5

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

49

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Lyko Online AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

VANSBRO KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 675

Kommunens skatteintäkter

42 107

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 224

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

67 502

55 798

kr per invånare, 2019