Vansbro

Vansbro kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 6 807 människor (2018). Landarealen är   1 549 kvadratkilometer.

Vansbro Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 807

35 277

Antal, 2018

Medelålder

45,5

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

1,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

237 756

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,93

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

11,4

27,6

Procent, 2018

Nionde lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

81,5

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

8,4

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,8

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,3

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,1

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

13,1

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

71

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

LYKO ONLINE AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

VANSBRO KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 675

Kommunens skatteintäkter

41 019

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 910

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

62 222

54 233

kr per invånare, 2018