Vansbro

Vansbro kommun ligger i Dalarnas län och har 6 800 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 27:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 275 058 kronor. Kommunalskatten i Vansbro kommun är 33,93 procent 2023.

Vansbro Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 800

36 281

Antal, 2022

Medelålder

45,8

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−0,1

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

275 058

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,93

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

13,1

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

83,7

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

8,5

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

11,0

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,0

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,3

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

12,8

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

27

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Lyko Services AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Vansbro kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 075

Kommunens skatteintäkter

46 699

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

25 282

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

72 040

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

14,3

12,3

Procent, 2021

Vansbro har landarealen 1 540 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 58:e största i landet.

För måtten förvärvsfrekvens och andel företagare är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.