Vansbro

Vansbro kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 6 807 människor (2018). Landarealen är   1 549 kvadratkilometer.

Vansbro Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 807

35 277

Antal, 2018

Medelålder

45,3

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

1,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

237 756

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,93

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

11,4

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

81,5

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

8,4

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,3

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,3

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,3

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

12,2

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

71

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

LYKO ONLINE AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

VANSBRO KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 675

Kommunens skatteintäkter

40 610

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 066

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

60 327

52 057

kr per invånare, 2017