Vännäs

Vännäs kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 8 872 människor (2019). Landarealen är 533 kvadratkilometer.

Vännäs Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

8 872

35 612

Antal, 2019

Medelålder

41,6

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

2,0

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

276 277

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

35,00

32,28

Procent, 2020

Fjärde högsta i Sverige

Andel högutbildade

23,6

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

84,0

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,8

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

7,2

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,3

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,1

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

14,1

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

125

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

KAJ JOHANSSONS ÅKERI AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

VÄNNÄS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 125

Kommunens skatteintäkter

47 902

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 859

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

65 193

55 315

kr per invånare, 2019