Vännäs

Vännäs kommun ligger i Västerbottens län och har 8 963 invånare.

Andelen företagare i Vännäs kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 306 357 kronor. Kommunalskatten i Vännäs kommun är 34,70 procent 2023.

Vännäs Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

8 963

36 281

Antal, 2022

Medelålder

41,7

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

1,0

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

306 357

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,70

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

25,5

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

84,4

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,6

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

10,2

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,5

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,5

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

12,5

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

101

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

KAJ JOHANSSONS ÅKERI AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Vännäs kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 025

Kommunens skatteintäkter

52 352

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

26 315

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

73 015

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

14,2

12,3

Procent, 2021

Vännäs har landarealen 530 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt.