Vännäs

Vännäs kommun ligger i Västerbottens län och har 8 997 invånare.

Andelen företagare i Vännäs kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 92:a bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 287 947 kronor. Kommunalskatten i Vännäs kommun är 34,95 procent 2021.

Vännäs Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

8 997

35 791

Antal, 2020

Medelålder

41,5

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

2,5

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

287 947

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,95

32,27

Procent, 2021

Fjärde högsta i Sverige

Andel högutbildade

24,0

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

83,9

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

5,8

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

8,2

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,1

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,9

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

13,3

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

92

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

KAJ JOHANSSONS ÅKERI AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Vännäs kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 964

Kommunens skatteintäkter

46 813

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

22 387

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

67 695

56 219

kr per invånare, 2020

Vännäs har landarealen 530 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt.