Vännäs

Vännäs kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 8 785 människor (2018). Landarealen är 533 kvadratkilometer.

Vännäs Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

8 785

35 277

Antal, 2018

Medelålder

41,5

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

274 192

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

35,00

32,28

Procent, 2020

Fjärde högsta i Sverige

Andel högutbildade

23,1

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

84,0

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

5,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Sjunde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,7

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,7

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

15,1

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

125

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

KAJ JOHANSSONS ÅKERI AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

VÄNNÄS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 225

Kommunens skatteintäkter

47 227

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 541

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

65 152

54 233

kr per invånare, 2018