Vallentuna

Vallentuna kommun ligger i Stockholms län och har 34 851 invånare.

Andelen företagare i Vallentuna kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 370 100 kronor, vilket var den sextonde högsta i landet. Kommunalskatten i Vallentuna kommun är 30,98 procent 2023.

Vallentuna Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

34 851

36 281

Antal, 2022

Medelålder

39,8

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

2,2

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

370 100

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

30,98

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

31,8

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

85,0

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

8,1

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

12,9

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,5

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

2,6

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

8,7

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

102

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

NÄRA AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 425

Anställda i kommunen

Vallentuna kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 175

Kommunens skatteintäkter

54 162

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

6 937

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

52 789

60 935

kr per invånare, 2022

Åttonde lägsta i Sverige

Företagens lönsamhet

13,5

12,3

Procent, 2021

Vallentuna har landarealen 358 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 77:e minsta i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.