Vallentuna

Vallentuna kommun ligger i Stockholms län och har 34 246 invånare.

Andelen företagare i Vallentuna kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 96:e bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 358 213 kronor, vilket var den femtonde högsta i landet. Kommunalskatten i Vallentuna kommun är 30,98 procent 2022.

Vallentuna Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

34 246

36 043

Antal, 2021

Medelålder

39,6

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

2,4

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

358 213

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

30,98

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

30,9

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

85,0

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

8,1

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

11,5

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,1

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

2,8

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

8,8

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

96

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

NÄRA AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 425

Anställda i kommunen

Vallentuna kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 2 175

Kommunens skatteintäkter

51 159

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

8 773

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

53 044

58 058

kr per invånare, 2021

Vallentuna har landarealen 358 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 77:e minsta i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.