Vallentuna

Vallentuna kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 33 175 människor (2017). Landarealen är 360 kvadratkilometer.

Vallentuna Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

33 175

34 897

Antal, 2017

Medelålder

38,7

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

3,8

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

331 949

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

31,08

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

28,3

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

86,2

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

8,5

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

13,4

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

2,7

7,0

Procent, 2018

Tredje lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

3,7

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

8,1

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

133

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

NÄRA AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 325

Största offentliga arbetsgivare

VALLENTUNA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 875

Kommunens skatteintäkter

46 539

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

5 208

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

63 210

52 057

kr per invånare, 2017