Vallentuna

Vallentuna kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 33 432 människor (2018). Landarealen är 360 kvadratkilometer.

Vallentuna Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

33 432

35 277

Antal, 2018

Medelålder

38,9

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

3,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

342 011

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

31,08

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

28,6

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

86,1

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

8,5

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

12,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,2

7,0

Procent, 2019

Sjätte lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

3,3

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

8,1

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

75

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

NÄRA AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 325

Största offentliga arbetsgivare

VALLENTUNA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 875

Kommunens skatteintäkter

47 583

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

5 657

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

51 652

54 233

kr per invånare, 2018