Vallentuna

Vallentuna kommun ligger i Stockholms län och har 34 119 invånare.

Andelen företagare i Vallentuna kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 96:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 350 244 kronor, vilket var den trettonde högsta i landet. Kommunalskatten i Vallentuna kommun är 31,08 procent 2021.

Vallentuna Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

34 119

35 791

Antal, 2020

Medelålder

39,3

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

2,8

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

350 244

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

31,08

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

30,0

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

84,9

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

7,9

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

11,5

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,5

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

2,9

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

8,8

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

96

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

NÄRA AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 325

Anställda i kommunen

Vallentuna kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 550

Kommunens skatteintäkter

48 673

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

8 793

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

53 016

56 219

kr per invånare, 2020

Vallentuna har landarealen 358 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 77:e minsta i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt.