Vallentuna

Vallentuna kommun ligger i Stockholms län och har 35 076 invånare.

Andelen företagare i Vallentuna kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 386 606 kronor, vilket var den sextonde högsta i landet. Kommunalskatten i Vallentuna kommun är 31,28 procent 2024.

Vallentuna Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

35 076

36 385

Antal, 2023

Medelålder

40,1

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

2,8

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

386 606

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

31,28

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

31,8

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

85,8

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

11,4

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

12,9

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,5

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

2,8

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

8,1

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

102

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

NÄRA AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 425

Anställda i kommunen

Vallentuna kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 538

Kommunens skatteintäkter

54 162

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

6 937

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

53 954

65 432

kr per invånare, 2023

Sjätte lägsta i Sverige

Företagens lönsamhet

13,5

12,3

Procent, 2021

Vallentuna har landarealen 358 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 77:e minsta i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.