Vallentuna

Vallentuna kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 34 090 människor (2019). Landarealen är 360 kvadratkilometer.

Vallentuna Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

34 090

35 612

Antal, 2019

Medelålder

39,0

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

4,0

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

342 011

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

31,08

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

28,6

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

86,1

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

8,3

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

12,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,2

7,0

Procent, 2019

Sjätte lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

3,1

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

8,1

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

75

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

NÄRA AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 325

Största offentliga arbetsgivare

VALLENTUNA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 875

Kommunens skatteintäkter

48 426

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

6 188

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

52 165

55 798

kr per invånare, 2019