Valdemarsvik

Valdemarsviks kommun ligger i Östergötlands län och har en befolkning på 7 920 människor (2017). Landarealen är 739 kvadratkilometer.

Valdemarsvik Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 920

34 897

Antal, 2017

Medelålder

47,3

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

3,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

237 708

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,18

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

12,5

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

77,3

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

10,1

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,8

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,7

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

7,1

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

14,0

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

284

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

NORDIC BRASS GUSUM AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 975

Kommunens skatteintäkter

41 078

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 421

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

57 346

52 057

kr per invånare, 2017