Valdemarsvik

Valdemarsviks kommun ligger i Östergötlands län och har 7 737 invånare.

Valdemarsviks kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den elfte högsta andelen företagare i landet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 247 366 kronor, vilket var den artonde lägsta i landet. Kommunalskatten i Valdemarsviks kommun är 34,03 procent 2021.

Valdemarsvik Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 737

35 791

Antal, 2020

Medelålder

48,0

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−2,3

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

247 366

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,03

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

13,4

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

78,7

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

10,8

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

12,6

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,4

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

6,2

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

15,6

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

262

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Nordic Brass Gusum AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Valdemarsviks kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 585

Kommunens skatteintäkter

43 111

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

23 446

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

64 294

56 219

kr per invånare, 2020

Valdemarsvik har landarealen 734 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För medelålder ligger värdet relativt högt.