Valdemarsvik

Valdemarsviks kommun ligger i Östergötlands län och har en befolkning på 7 956 människor (2018). Landarealen är 739 kvadratkilometer.

Valdemarsvik Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 956

35 277

Antal, 2018

Medelålder

47,4

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,7

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

237 708

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,18

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

12,5

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

77,3

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

10,1

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,8

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,7

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,7

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

14,0

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

284

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

NORDIC BRASS GUSUM AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 975

Kommunens skatteintäkter

41 971

45 521

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 777

9 380

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

62 022

54 235

kr per invånare, 2018