Valdemarsvik

Valdemarsviks kommun ligger i Östergötlands län och har en befolkning på 7 873 människor (2019). Landarealen är 739 kvadratkilometer.

Valdemarsvik Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 873

35 612

Antal, 2019

Medelålder

47,5

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

0,8

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

243 054

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,03

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

12,9

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

78,9

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

10,1

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

12,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,1

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,5

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

15,7

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

221

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Nordic Brass Gusum AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 925

Kommunens skatteintäkter

43 251

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 326

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

65 481

55 798

kr per invånare, 2019