Valdemarsvik

Valdemarsviks kommun ligger i Östergötlands län och har 7 630 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 268 178 kronor, vilket var den 21:a lägsta i landet. Kommunalskatten i Valdemarsviks kommun är 34,03 procent 2023.

Valdemarsvik Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 630

36 281

Antal, 2022

Medelålder

48,7

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−3,1

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

268 178

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,03

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

14,1

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

80,7

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

14,7

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

10,7

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,2

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,9

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

15,0

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

200

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Nordic Brass Gusum AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Valdemarsviks kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 975

Kommunens skatteintäkter

48 196

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

24 376

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

70 027

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

11,8

12,3

Procent, 2021

Valdemarsvik har landarealen 734 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För medelålder ligger värdet relativt högt.