Valdemarsvik

Valdemarsviks kommun ligger i Östergötlands län och har 7 660 invånare.

Valdemarsviks kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den artonde högsta andelen företagare i landet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 257 090 kronor, vilket var den fjortonde lägsta i landet. Kommunalskatten i Valdemarsviks kommun är 34,03 procent 2022.

Valdemarsvik Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 660

36 043

Antal, 2021

Medelålder

48,3

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−3,7

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Nionde lägsta i Sverige

Medianinkomst

257 090

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

34,03

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

14,0

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

79,2

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

10,7

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

11,8

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,8

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

6,2

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

15,4

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

269

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Nordic Brass Gusum AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Valdemarsviks kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 585

Kommunens skatteintäkter

45 695

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

24 902

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

67 011

58 058

kr per invånare, 2021

Valdemarsvik har landarealen 734 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För medelålder ligger värdet relativt högt.