Vaggeryd

Vaggeryds kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 14 275 människor (2019). Landarealen är 829 kvadratkilometer.

Vaggeryd Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

14 275

35 612

Antal, 2019

Medelålder

41,1

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

4,6

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

298 741

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,25

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

18,1

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

86,6

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,1

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,2

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,6

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

10,7

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

30

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Kinnarps AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

VAGGERYDS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 275

Kommunens skatteintäkter

43 381

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 038

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

54 861

54 233

kr per invånare, 2018