Vaggeryd

Vaggeryds kommun ligger i Jönköpings län och har 14 532 invånare.

Andelen företagare i Vaggeryds kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 36:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 305 334 kronor. Kommunalskatten i Vaggeryds kommun är 33,25 procent 2021.

Vaggeryd Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

14 532

35 791

Antal, 2020

Medelålder

41,0

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

5,0

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

305 334

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,25

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

18,7

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

86,3

79,3

Procent, 2019

Sjunde högsta i Sverige

Andel företagare

6,0

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

8,4

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,1

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,5

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

12,0

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

36

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Kinnarps AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Vaggeryds kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 055

Kommunens skatteintäkter

43 885

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 836

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

55 264

56 219

kr per invånare, 2020

Vaggeryd har landarealen 825 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För medelålder ligger värdet relativt lågt.