Vaggeryd

Vaggeryds kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 13 840 människor (2017). Landarealen är 829 kvadratkilometer.

Vaggeryd Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 840

34 897

Antal, 2017

Medelålder

41,1

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

4,6

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

288 520

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,25

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

17,7

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

86,1

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,1

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,6

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,1

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,2

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

11,2

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

20

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

KINNARPS AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 275

Största offentliga arbetsgivare

VAGGERYDS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 325

Kommunens skatteintäkter

41 807

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 445

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

53 830

52 057

kr per invånare, 2017