Vaggeryd

Vaggeryds kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 13 980 människor (2018). Landarealen är 829 kvadratkilometer.

Vaggeryd Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 980

35 277

Antal, 2018

Medelålder

41,1

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

4,5

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

288 520

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,25

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

18,1

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

86,1

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,1

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,6

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,1

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,0

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

10,7

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

20

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

KINNARPS AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 275

Största offentliga arbetsgivare

VAGGERYDS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 325

Kommunens skatteintäkter

43 381

45 531

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 038

9 368

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

54 857

54 234

kr per invånare, 2018