Vaggeryd

Vaggeryds kommun ligger i Jönköpings län och har 14 746 invånare.

Andelen företagare i Vaggeryds kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 51:a bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 309 577 kronor. Kommunalskatten i Vaggeryds kommun är 33,25 procent 2022.

Vaggeryd Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

14 746

36 043

Antal, 2021

Medelålder

40,9

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

5,5

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

309 577

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,25

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

19,1

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

86,1

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,9

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

8,4

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,5

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,3

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

12,5

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

51

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Kinnarps AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Vaggeryds kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 475

Kommunens skatteintäkter

45 805

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 088

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

58 793

58 058

kr per invånare, 2021

Vaggeryd har landarealen 825 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt.