Vadstena

Vadstena kommun ligger i Östergötlands län och har 7 481 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 79:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 294 415 kronor. Kommunalskatten i Vadstena kommun är 34,35 procent 2023.

Vadstena Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 481

36 281

Antal, 2022

Medelålder

49,2

41,7

År, 2022

Sjunde högsta i Sverige

Befolkningsökning

0,7

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

294 415

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,35

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

21,4

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

81,7

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

8,8

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

11,1

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,1

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

6,6

3,8

Procent, 2022

Nionde högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

14,9

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

79

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

FREDRIKSONS VERKSTADS AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Vadstena kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 625

Kommunens skatteintäkter

54 306

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 560

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

65 772

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,2

12,3

Procent, 2021

Vadstena har landarealen 192 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 39:e minsta i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För medelålder ligger värdet relativt högt.