Vadstena

Vadstena kommun ligger i Östergötlands län och har en befolkning på 7 514 människor (2018). Landarealen är 183 kvadratkilometer.

Vadstena Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 514

35 277

Antal, 2018

Medelålder

47,9

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

1,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

271 755

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,35

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

18,3

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

80,5

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

8,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

13,0

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,4

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

8,2

4,6

Procent, 2018

Åttonde högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

16,7

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

84

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

FREDRIKSONS VERKSTADS AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

VADSTENA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 575

Kommunens skatteintäkter

47 894

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 552

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

58 474

54 233

kr per invånare, 2018