Vadstena

Vadstena kommun ligger i Östergötlands län och har en befolkning på 7 421 människor (2017). Landarealen är 183 kvadratkilometer.

Vadstena Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 421

34 897

Antal, 2017

Medelålder

48,0

41,2

År, 2017

Åttonde högsta i Sverige

Befolkningsökning

0,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

261 254

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,50

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

18,5

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

79,8

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

8,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

11,1

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,4

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

8,3

5,0

Procent, 2017

Tionde högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

16,6

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

192

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

FREDRIKSONS VERKSTADS AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

VADSTENA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 625

Kommunens skatteintäkter

47 841

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 830

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

57 847

52 057

kr per invånare, 2017