Vadstena

Vadstena kommun ligger i Östergötlands län och har 7 423 invånare.

Andelen företagare i Vadstena kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 63:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 278 848 kronor. Kommunalskatten i Vadstena kommun är 34,35 procent 2021.

Vadstena Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 423

35 791

Antal, 2020

Medelålder

48,7

41,4

År, 2020

Tionde högsta i Sverige

Befolkningsökning

0,0

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

278 848

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,35

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

20,1

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

80,9

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

8,2

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

10,0

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,3

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

6,8

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

15,9

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

63

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

FREDRIKSONS VERKSTADS AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Vadstena kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 589

Kommunens skatteintäkter

49 197

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 589

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

61 070

56 219

kr per invånare, 2020

Vadstena har landarealen 192 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 39:e minsta i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För medelålder ligger värdet relativt högt.