Ulricehamn

Ulricehamns kommun ligger i Västra Götalands län och har 25 108 invånare.

Andelen företagare i Ulricehamns kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 309 571 kronor. Kommunalskatten i Ulricehamns kommun är 32,53 procent 2023.

Ulricehamn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

25 108

36 281

Antal, 2022

Medelålder

43,7

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

1,8

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

309 571

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

32,53

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

20,6

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

85,2

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

10,2

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

10,3

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,0

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,4

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

11,6

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

104

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Logistikpartner i Ulricehamn AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Ulricehamns kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 675

Kommunens skatteintäkter

48 542

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 706

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

63 128

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,3

12,3

Procent, 2021

Ulricehamn har landarealen 1 046 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 98:e största i landet.

För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.