Ulricehamn

Ulricehamns kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 24 445 människor (2018). Landarealen är 1 051 kvadratkilometer.

Ulricehamn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

24 445

35 277

Antal, 2018

Medelålder

43,5

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

4,0

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

276 126

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,53

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

18,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

83,8

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,6

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,7

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,4

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

12,6

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

115

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

BERGMAN & BEVING LOGISTICS AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 275

Största offentliga arbetsgivare

ULRICEHAMNS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 175

Kommunens skatteintäkter

42 498

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 532

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

54 916

54 233

kr per invånare, 2018