Ulricehamn

Ulricehamns kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 24 296 människor (2017). Landarealen är 1 051 kvadratkilometer.

Ulricehamn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

24 296

34 897

Antal, 2017

Medelålder

43,3

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

4,5

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

276 126

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,53

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

18,0

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

83,8

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,5

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,7

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,8

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

12,5

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

115

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

BERGMAN & BEVING LOGISTICS AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 275

Största offentliga arbetsgivare

ULRICEHAMNS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 175

Kommunens skatteintäkter

41 465

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 475

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

52 312

52 057

kr per invånare, 2017