Ulricehamn

Ulricehamns kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 24 668 människor (2019). Landarealen är 1 051 kvadratkilometer.

Ulricehamn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

24 668

35 612

Antal, 2019

Medelålder

43,5

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

3,3

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

287 639

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,53

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

18,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

84,3

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,6

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,1

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,1

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

12,6

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

120

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Bergman & Beving Logistics AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 275

Största offentliga arbetsgivare

ULRICEHAMNS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 175

Kommunens skatteintäkter

42 498

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 532

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

54 916

54 233

kr per invånare, 2018