Uddevalla

Uddevalla kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på nästan 56 259 människor (2018). Landarealen är 642 kvadratkilometer.

Uddevalla Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

56 259

35 277

Antal, 2018

Medelålder

41,8

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

3,8

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

282 352

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,64

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

22,8

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

79,5

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,5

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,0

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,5

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

16,0

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

245

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

IKEA SVENSKA FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 275

Största offentliga arbetsgivare

UDDEVALLA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 5 325

Kommunens skatteintäkter

45 535

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 566

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

58 751

54 233

kr per invånare, 2018