Uddevalla

Uddevalla kommun ligger i Västra Götalands län och har 56 787 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 288 229 kronor. Kommunalskatten i Uddevalla kommun är 33,64 procent 2021.

Uddevalla Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

56 787

35 791

Antal, 2020

Medelålder

41,8

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

1,8

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

288 229

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,64

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

23,7

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

79,2

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

5,4

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

11,4

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,2

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,8

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

16,7

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

257

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

IKEA SVENSKA FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 275

Största offentliga arbetsgivare

UDDEVALLA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 5 325

Kommunens skatteintäkter

47 074

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 441

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

63 429

56 219

kr per invånare, 2020

Uddevalla har landarealen 638 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.