Uddevalla

Uddevalla kommun ligger i Västra Götalands län och har 57 282 invånare.

Andelen företagare i Uddevalla kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 305 815 kronor. Kommunalskatten i Uddevalla kommun är 33,64 procent 2023.

Uddevalla Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

57 282

36 281

Antal, 2022

Medelålder

42,3

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

1,0

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

305 815

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,64

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

24,6

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

79,7

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,6

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

11,1

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,5

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,6

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

16,7

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

256

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

IKEA SVENSKA FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Uddevalla kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 6 225

Kommunens skatteintäkter

52 028

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 099

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

68 210

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,9

12,3

Procent, 2021

Uddevalla har landarealen 638 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.