Uddevalla

Uddevalla kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på nästan 56 259 människor (2018). Landarealen är 642 kvadratkilometer.

Uddevalla Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

56 259

35 277

Antal, 2018

Medelålder

41,6

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

3,8

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

274 582

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,64

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

22,5

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

79,5

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,5

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

11,2

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,3

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,0

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

15,4

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

260

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

IKEA SVENSKA FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 275

Största offentliga arbetsgivare

UDDEVALLA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 5 175

Kommunens skatteintäkter

44 360

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 521

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

56 539

52 057

kr per invånare, 2017