Tranemo

Tranemo kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 11 936 människor (2019). Landarealen är 744 kvadratkilometer.

Tranemo Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 936

35 612

Antal, 2019

Medelålder

43,8

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

1,4

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

286 988

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,98

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

14,8

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

84,5

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,8

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

8,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,5

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,9

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

12,3

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

180

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Nexans Sweden AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 525

Största offentliga arbetsgivare

TRANEMO KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 925

Kommunens skatteintäkter

44 962

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 937

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

59 357

55 798

kr per invånare, 2019