Tranemo

Tranemo kommun ligger i Västra Götalands län och har 11 885 invånare.

Andelen företagare i Tranemo kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 292 907 kronor. Kommunalskatten i Tranemo kommun är 32,98 procent 2021.

Tranemo Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 885

35 791

Antal, 2020

Medelålder

44,0

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

0,4

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

292 907

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

32,98

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

15,9

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

83,3

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

6,7

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

9,7

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,4

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,7

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

12,5

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

142

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Nexans Sweden AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 525

Anställda i kommunen

Tranemo kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 969

Kommunens skatteintäkter

44 922

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 711

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

61 152

56 219

kr per invånare, 2020

Tranemo har landarealen 741 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.