Tranemo

Tranemo kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 11 841 människor (2017). Landarealen är 744 kvadratkilometer.

Tranemo Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 841

34 897

Antal, 2017

Medelålder

43,7

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

1,7

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

275 751

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,98

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

14,6

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

84,6

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,9

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,0

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,7

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,1

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

12,0

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

187

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

NEXANS SWEDEN AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 525

Största offentliga arbetsgivare

TRANEMO KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 925

Kommunens skatteintäkter

42 756

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 779

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

55 698

52 057

kr per invånare, 2017