Tranemo

Tranemo kommun ligger i Västra Götalands län och har 11 940 invånare.

Andelen företagare i Tranemo kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 99:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 311 032 kronor. Kommunalskatten i Tranemo kommun är 32,98 procent 2023.

Tranemo Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 940

36 281

Antal, 2022

Medelålder

44,4

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

0,0

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

311 032

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

32,98

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

17,1

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

85,1

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,9

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

8,4

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,7

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,1

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

12,0

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

99

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Ardagh Glass Limmared AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 525

Anställda i kommunen

Tranemo kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 025

Kommunens skatteintäkter

49 564

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 497

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

62 973

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,8

12,3

Procent, 2021

Tranemo har landarealen 741 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.