Torsby

Torsby kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 11 719 människor (2018). Landarealen är 4 189 kvadratkilometer.

Torsby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 719

35 277

Antal, 2018

Medelålder

47,0

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

-1,6

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Tionde lägsta i Sverige

Medianinkomst

238 656

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,70

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

14,5

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

77,8

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

8,4

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,8

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,4

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

13,8

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

80

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

RULLARNAS PERSONLIGA ASSISTANS AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

TORSBY KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 775

Kommunens skatteintäkter

43 298

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

22 911

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

64 883

54 233

kr per invånare, 2018