Torsby

Torsby kommun ligger i Värmlands län och har 11 411 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 37:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 281 261 kronor. Kommunalskatten i Torsby kommun är 33,70 procent 2023.

Torsby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 411

36 281

Antal, 2022

Medelålder

47,6

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−1,8

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

281 261

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,70

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

16,4

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

79,6

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

9,0

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

9,9

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,3

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,8

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

13,0

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

37

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

NOTE TORSBY AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Torsby kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 825

Kommunens skatteintäkter

47 622

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

27 114

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

71 236

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,8

12,3

Procent, 2021

Torsby har landarealen 4 162 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 22:a största i landet.

För måttet andel företagare är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För medelålder ligger värdet relativt högt.