Torsby

Torsby kommun ligger i Värmlands län och har 11 472 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 51:a bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 272 795 kronor. Kommunalskatten i Torsby kommun är 33,70 procent 2022.

Torsby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 472

36 043

Antal, 2021

Medelålder

47,4

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−2,1

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

272 795

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,70

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

15,9

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

77,3

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

9,2

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

10,4

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,1

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,1

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

13,6

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

51

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Rullarnas Personliga Assistans AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Torsby kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 093

Kommunens skatteintäkter

45 759

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

25 905

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

68 526

58 058

kr per invånare, 2021

Torsby har landarealen 4 162 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 22:a största i landet.

För måttet andel företagare är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För medelålder ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.