Torsby

Torsby kommun ligger i Värmlands län och har 11 549 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 79:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 255 044 kronor. Kommunalskatten i Torsby kommun är 33,70 procent 2021.

Torsby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 549

35 791

Antal, 2020

Medelålder

47,3

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−2,9

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

255 044

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,70

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

15,6

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

78,7

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

8,9

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

10,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,6

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,3

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

13,1

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

79

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Rullarnas Personliga Assistans AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Torsby kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 093

Kommunens skatteintäkter

43 520

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

26 106

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

67 949

56 219

kr per invånare, 2020

Torsby har landarealen 4 162 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 22:a största i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt.