Torsby

Torsby kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 11 890 människor (2017). Landarealen är 4 189 kvadratkilometer.

Torsby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 890

34 897

Antal, 2017

Medelålder

46,7

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

-0,9

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

238 656

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,70

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

14,0

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

77,8

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

8,4

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,6

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,8

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,7

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

13,8

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

80

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

RULLARNAS PERSONLIGA ASSISTANS AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

TORSBY KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 775

Kommunens skatteintäkter

41 914

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

23 893

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

64 041

52 057

kr per invånare, 2017