Tjörn

Tjörns kommun ligger i Västra Götalands län och har 16 312 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 326 750 kronor. Kommunalskatten i Tjörns kommun är 33,19 procent 2022.

Tjörn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

16 312

36 043

Antal, 2021

Medelålder

46,1

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

2,4

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

326 750

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,19

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

24,2

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

84,1

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

8,7

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

14,1

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,4

7,9

Procent, 2021

Näst lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

3,4

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

10,1

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

178

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Wallhamn AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Tjörns kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 019

Kommunens skatteintäkter

55 975

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

7 519

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

58 496

58 058

kr per invånare, 2021

Tjörn har landarealen 167 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 35:e minsta i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.