Tjörn

Tjörns kommun ligger i Västra Götalands län och har 16 146 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 355 090 kronor. Kommunalskatten i Tjörns kommun är 33,19 procent 2024.

Tjörn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

16 146

36 385

Antal, 2023

Medelålder

46,9

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

0,0

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

355 090

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,19

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

24,7

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

85,5

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

12,0

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

10,3

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

2,6

6,4

Procent, 2023

Femte lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

3,5

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

8,9

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

178

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Wallhamn AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Tjörns kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 097

Kommunens skatteintäkter

58 925

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

8 392

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

66 993

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,1

12,3

Procent, 2021

Tjörn har landarealen 167 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 35:e minsta i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.