Tjörn

Tjörns kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 16 016 människor (2019). Landarealen är 168 kvadratkilometer.

Tjörn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

16 016

35 612

Antal, 2019

Medelålder

45,7

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

2,8

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

309 832

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,19

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

22,6

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

85,9

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

8,4

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

9,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

2,9

7,0

Procent, 2019

Näst lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

3,8

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

9,4

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

162

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Wallhamn AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

TJÖRNS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 375

Kommunens skatteintäkter

54 193

46 730

kr per invånare, 2019

Nionde högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

3 541

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

57 369

55 798

kr per invånare, 2019