Tingsryd

Tingsryds kommun ligger i Kronobergs län och har en befolkning på 12 393 människor (2019). Landarealen är 1 049 kvadratkilometer.

Tingsryd Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 393

35 612

Antal, 2019

Medelålder

46,1

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

252 495

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,00

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

14,7

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

80,2

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

8,6

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

10,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,2

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,6

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

16,2

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

270

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Nytida Månstenen AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

TINGSRYDS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 225

Kommunens skatteintäkter

40 770

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 436

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

62 770

55 798

kr per invånare, 2019