Tingsryd

Tingsryds kommun ligger i Kronobergs län och har en befolkning på 12 407 människor (2018). Landarealen är 1 049 kvadratkilometer.

Tingsryd Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 407

35 277

Antal, 2018

Medelålder

46,1

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

1,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

243 552

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,07

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

14,7

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

79,2

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

9,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,7

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,6

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

17,5

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

267

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

NYTIDA MÅNSTENEN AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

TINGSRYDS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 225

Kommunens skatteintäkter

39 624

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 071

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

58 533

54 233

kr per invånare, 2018