Tingsryd

Tingsryds kommun ligger i Kronobergs län och har en befolkning på 12 451 människor (2017). Landarealen är 1 049 kvadratkilometer.

Tingsryd Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 451

34 897

Antal, 2017

Medelålder

46,0

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

2,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

243 552

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,07

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

14,3

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

79,2

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

9,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,5

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,7

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,9

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

16,5

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

267

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

NYTIDA MÅNSTENEN AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

TINGSRYDS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 225

Kommunens skatteintäkter

38 712

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 418

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

56 089

52 057

kr per invånare, 2017