Tingsryd

Tingsryds kommun ligger i Kronobergs län och har 12 319 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 267 115 kronor. Kommunalskatten i Tingsryds kommun är 34,00 procent 2022.

Tingsryd Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 319

36 043

Antal, 2021

Medelålder

46,4

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−0,7

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

267 115

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

34,00

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

15,6

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

79,2

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

8,4

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

11,5

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,8

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

6,3

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

17,1

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

193

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Nytida Månstenen AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Tingsryds kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 275

Kommunens skatteintäkter

44 520

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

26 425

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

66 238

58 058

kr per invånare, 2021

Tingsryd har landarealen 1 045 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 101:a största i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt.