Tingsryd

Tingsryds kommun ligger i Kronobergs län och har 12 297 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 271 922 kronor. Kommunalskatten i Tingsryds kommun är 34,00 procent 2023.

Tingsryd Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 297

36 281

Antal, 2022

Medelålder

46,4

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−0,8

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

271 922

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,00

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

16,2

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

79,2

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

8,4

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

11,3

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,8

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

6,1

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

16,3

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

227

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Nytida Månstenen AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Tingsryds kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 275

Kommunens skatteintäkter

46 748

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

28 003

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

71 731

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

14,2

12,3

Procent, 2021

Tingsryd har landarealen 1 045 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 101:a största i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt.