Tingsryd

Tingsryds kommun ligger i Kronobergs län och har 12 369 invånare.

Andelen företagare i Tingsryds kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 261 183 kronor. Kommunalskatten i Tingsryds kommun är 34,00 procent 2021.

Tingsryd Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 369

35 791

Antal, 2020

Medelålder

46,1

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−0,7

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

261 183

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,00

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

15,3

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

79,4

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

8,2

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

11,5

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,0

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

6,3

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

16,6

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

193

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Nytida Månstenen AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Tingsryds kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 060

Kommunens skatteintäkter

42 502

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

25 127

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

64 280

56 219

kr per invånare, 2020

Tingsryd har landarealen 1 045 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 101:a största i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt.