Tingsryd

Tingsryds kommun ligger i Kronobergs län och har 12 155 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 288 870 kronor. Kommunalskatten i Tingsryds kommun är 34,00 procent 2024.

Tingsryd Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 155

36 385

Antal, 2023

Medelålder

46,8

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−1,7

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

288 870

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

34,00

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

16,2

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

79,8

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

12,7

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

11,3

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,2

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

6,6

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

15,0

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

227

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Nytida Månstenen AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Tingsryds kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 154

Kommunens skatteintäkter

46 748

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

28 003

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

77 873

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

14,2

12,3

Procent, 2021

Tingsryd har landarealen 1 045 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 101:a största i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt.