Tingsryd

Tingsryds kommun ligger i Kronobergs län och har 12 297 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 271 922 kronor. Kommunalskatten i Tingsryds kommun är 34,00 procent 2023.

Tingsryd Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 297

36 281

Antal, 2022

Medelålder

46,4

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−0,8

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

271 922

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,00

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

15,6

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

79,2

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

8,4

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

12,6

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,8

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

6,1

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

16,3

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

236

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Nytida Månstenen AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Tingsryds kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 275

Kommunens skatteintäkter

44 520

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

26 425

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

66 238

58 058

kr per invånare, 2021

Tingsryd har landarealen 1 045 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 101:a största i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt.