Tidaholm

Tidaholms kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 12 827 människor (2017). Landarealen är 520 kvadratkilometer.

Tidaholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 827

34 897

Antal, 2017

Medelålder

43,4

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

1,7

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

263 280

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,55

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

13,7

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

81,3

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,3

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,6

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,8

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

8,2

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

15,8

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

173

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

NOBIA PRODUCTION SWEDEN AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 625

Största offentliga arbetsgivare

TIDAHOLMS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 375

Kommunens skatteintäkter

42 259

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 133

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

54 022

52 057

kr per invånare, 2017