Tidaholm

Tidaholms kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 825 invånare.

Andelen företagare i Tidaholms kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 286 746 kronor. Kommunalskatten i Tidaholms kommun är 33,55 procent 2022.

Tidaholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 825

36 043

Antal, 2021

Medelålder

44,0

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

0,0

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

286 746

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,55

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

15,3

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

81,3

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

7,4

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

11,3

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,7

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

7,0

3,9

Procent, 2021

Sjunde högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

16,0

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

148

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Nobia Production Sweden AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 625

Anställda i kommunen

Tidaholms kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 149

Kommunens skatteintäkter

46 651

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 898

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

62 692

58 058

kr per invånare, 2021

Tidaholm har landarealen 518 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.