Tidaholm

Tidaholms kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 839 invånare.

Andelen företagare i Tidaholms kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 297 352 kronor. Kommunalskatten i Tidaholms kommun är 33,55 procent 2023.

Tidaholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 839

36 281

Antal, 2022

Medelålder

44,2

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−0,1

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

297 352

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,55

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

15,4

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

82,9

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

7,3

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

7,3

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,2

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

6,7

3,8

Procent, 2022

Åttonde högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

15,6

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

146

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Nobia Production Sweden AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 725

Anställda i kommunen

Tidaholms kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 525

Kommunens skatteintäkter

49 250

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 357

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

63 279

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,3

12,3

Procent, 2021

Tidaholm har landarealen 518 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.