Tidaholm

Tidaholms kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 12 828 människor (2018). Landarealen är 520 kvadratkilometer.

Tidaholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 828

35 277

Antal, 2018

Medelålder

43,5

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

1,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

263 280

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,55

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

13,9

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

81,3

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,3

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

4,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Fjärde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,8

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

7,7

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

15,6

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

173

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

NOBIA PRODUCTION SWEDEN AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 625

Största offentliga arbetsgivare

TIDAHOLMS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 375

Kommunens skatteintäkter

43 405

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 690

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

55 699

54 233

kr per invånare, 2018