Tidaholm

Tidaholms kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 12 846 människor (2019). Landarealen är 520 kvadratkilometer.

Tidaholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 846

35 612

Antal, 2019

Medelålder

43,5

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

0,4

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

273 336

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,55

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

13,9

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

81,9

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,3

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

4,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Fjärde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,6

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

7,6

4,4

Procent, 2019

Åttonde högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

15,6

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

193

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Nobia Production Sweden AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 625

Största offentliga arbetsgivare

TIDAHOLMS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 375

Kommunens skatteintäkter

43 405

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 690

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

55 699

54 233

kr per invånare, 2018