Tibro

Tibro kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 11 168 människor (2018). Landarealen är 220 kvadratkilometer.

Tibro Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 168

35 277

Antal, 2018

Medelålder

43,7

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

1,7

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

264 787

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,69

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

15,1

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

79,6

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,0

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,2

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,9

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

17,9

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

188

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

MIO AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

TIBRO KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 175

Kommunens skatteintäkter

39 983

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 398

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

56 169

54 233

kr per invånare, 2018