Tibro

Tibro kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 11 240 människor (2019). Landarealen är 220 kvadratkilometer.

Tibro Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 240

35 612

Antal, 2019

Medelålder

43,7

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

1,5

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

264 787

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,69

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

15,1

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

79,6

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,6

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

9,0

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,2

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,0

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

17,2

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

188

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

MIO AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

TIBRO KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 175

Kommunens skatteintäkter

41 254

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 022

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

57 421

55 798

kr per invånare, 2019