Tibro

Tibro kommun ligger i Västra Götalands län och har 11 297 invånare.

Andelen företagare i Tibro kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 268 798 kronor. Kommunalskatten i Tibro kommun är 32,69 procent 2021.

Tibro Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 297

35 791

Antal, 2020

Medelålder

43,7

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

1,7

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

268 798

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

32,69

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

15,6

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

79,0

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

5,9

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

8,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,7

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,8

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

18,1

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

164

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

MIO AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Tibro kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 878

Kommunens skatteintäkter

41 023

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 067

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

57 031

56 219

kr per invånare, 2020

Tibro har landarealen 220 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 50:e minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.