Tibro

Tibro kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 11 168 människor (2018). Landarealen är 220 kvadratkilometer.

Tibro Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 168

35 277

Antal, 2018

Medelålder

43,6

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

1,7

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

255 995

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,69

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

14,3

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

79,3

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,1

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,2

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,3

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

17,2

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

152

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

MIO AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

TIBRO KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 225

Kommunens skatteintäkter

39 353

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 770

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

53 526

52 057

kr per invånare, 2017