Tibro

Tibro kommun ligger i Västra Götalands län och har 11 399 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 285 954 kronor. Kommunalskatten i Tibro kommun är 33,19 procent 2023.

Tibro Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 399

36 281

Antal, 2022

Medelålder

43,9

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

1,4

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

285 954

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,19

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

16,7

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

80,8

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

8,0

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

11,5

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,7

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,2

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

16,8

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

180

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

MIO AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Tibro kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 075

Kommunens skatteintäkter

44 906

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 456

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

63 532

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,6

12,3

Procent, 2021

Tibro har landarealen 220 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 50:e minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.