Tanum

Tanums kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 12 841 människor (2019). Landarealen är 924 kvadratkilometer.

Tanum Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 841

35 612

Antal, 2019

Medelålder

46,3

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

1,9

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

259 855

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,04

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

17,7

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

80,2

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

11,9

6,1

Procent, 2018

Femte högsta i Sverige

Nyföretagande

13,0

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,7

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,3

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

12,1

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

110

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

NorDan AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

TANUMS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 525

Kommunens skatteintäkter

43 494

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 867

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

58 511

55 315

kr per invånare, 2019