Tanum

Tanums kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 965 invånare.

Tanums kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den sjunde högsta andelen företagare i landet. Företagsklimatet rankas som det 87:e bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 285 535 kronor. Kommunalskatten i Tanums kommun är 33,04 procent 2022.

Tanum Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 965

36 043

Antal, 2021

Medelålder

46,8

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

0,7

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

285 535

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,04

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

18,7

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

79,4

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

12,5

6,2

Procent, 2020

Sjunde högsta i Sverige

Nyföretagande

12,7

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,8

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,7

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

13,1

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

87

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Swedemount Sportswear & Fashion AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Tanums kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 084

Kommunens skatteintäkter

45 348

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 197

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

60 306

58 058

kr per invånare, 2021

Tanum har landarealen 917 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 116:e största i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt.