Tanum

Tanums kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 912 invånare.

Tanums kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den femte högsta andelen företagare i landet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 267 024 kronor. Kommunalskatten i Tanums kommun är 33,04 procent 2021.

Tanum Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 912

35 791

Antal, 2020

Medelålder

46,3

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

1,2

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

267 024

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,04

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

18,3

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

80,6

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

11,9

6,1

Procent, 2018

Femte högsta i Sverige

Nyföretagande

13,0

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,0

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,0

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

12,6

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

140

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

NorDan AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

TANUMS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 525

Kommunens skatteintäkter

42 942

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 240

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

60 008

56 219

kr per invånare, 2020

Tanum har landarealen 917 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 116:e största i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.