Täby

Täby kommun ligger i Stockholms län och har 76 738 invånare.

Andelen företagare i Täby kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det trettonde bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 428 357 kronor, vilket var den näst högsta i landet. Kommunalskatten i Täby kommun är 29,93 procent 2024.

Täby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

76 738

36 385

Antal, 2023

Medelålder

41,3

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

5,5

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

428 357

329 268

Kronor, 2022

Näst högsta i Sverige

Skattesats

29,93

32,37

Procent, 2024

Femte lägsta i Sverige

Andel högutbildade

47,9

30,3

Procent, 2022

Sjätte högsta i Sverige

Sysselsättningsgrad

84,7

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

11,5

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

14,1

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,6

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

2,1

3,9

Procent, 2023

Sjunde lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

6,3

11,7

Procent, 2023

Tredje lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

13

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Transdev Sverige AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 625

Anställda i kommunen

Täby kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 271

Kommunens skatteintäkter

61 109

46 733

kr per invånare, 2022

Åttonde högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

−4 510

9 775

kr per invånare, 2022

Femte lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

51 959

65 432

kr per invånare, 2023

Tredje lägsta i Sverige

Företagens lönsamhet

12,0

12,3

Procent, 2021

Täby har landarealen 61 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den femtonde minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.