Täby

Täby kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 71 397 människor (2018). Landarealen är 61 kvadratkilometer.

Täby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

71 397

35 277

Antal, 2018

Medelålder

40,7

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

4,6

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

370 075

287 064

Kronor, 2018

Näst högsta i Sverige

Skattesats

29,63

32,19

Procent, 2019

Fjärde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

44,5

27,6

Procent, 2018

Sjätte högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

84,7

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

8,2

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

14,4

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,2

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

2,6

4,7

Procent, 2018

Nionde lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

6,4

13,3

Procent, 2018

Näst lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

18

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

ARRIVA SVERIGE AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 775

Största offentliga arbetsgivare

TÄBY KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 725

Kommunens skatteintäkter

53 645

45 530

kr per invånare, 2018

Åttonde högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

-4 555

9 366

kr per invånare, 2018

Fjärde lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

60 092

54 233

kr per invånare, 2018