Svedala

Svedala kommun ligger i Skåne län och har 22 665 invånare.

Andelen företagare i Svedala kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 324 126 kronor. Kommunalskatten i Svedala kommun är 31,42 procent 2021.

Svedala Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

22 665

35 791

Antal, 2020

Medelålder

39,3

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

7,5

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Fjärde högsta i Sverige

Medianinkomst

324 126

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

31,42

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

26,2

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

84,2

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

6,4

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

9,3

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,1

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

3,0

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

10,0

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

224

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

SANDVIK SRP AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 475

Anställda i kommunen

Svedala kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 436

Kommunens skatteintäkter

42 869

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 082

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

60 410

56 219

kr per invånare, 2020

Svedala har landarealen 218 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 49:e minsta i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt.