Svedala

Svedala kommun ligger i Skåne län och har 23 222 invånare.

Andelen företagare i Svedala kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 334 694 kronor. Kommunalskatten i Svedala kommun är 31,42 procent 2022.

Svedala Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

23 222

36 043

Antal, 2021

Medelålder

39,2

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

7,6

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Tredje högsta i Sverige

Medianinkomst

334 694

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

31,42

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

27,6

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

84,9

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,7

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

9,3

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,6

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

2,9

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

10,2

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

224

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

SANDVIK SRP AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 525

Anställda i kommunen

Svedala kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 275

Kommunens skatteintäkter

44 953

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 639

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

56 371

58 058

kr per invånare, 2021

Svedala har landarealen 218 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 49:e minsta i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För medelålder ligger värdet relativt lågt.