Svedala

Svedala kommun ligger i Skåne län och har 23 288 invånare.

Andelen företagare i Svedala kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 84:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 349 219 kronor. Kommunalskatten i Svedala kommun är 31,42 procent 2023.

Svedala Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

23 288

36 281

Antal, 2022

Medelålder

39,3

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

4,8

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

349 219

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

31,42

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

28,2

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

87,0

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

9,1

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

10,9

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,9

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

2,7

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

9,8

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

84

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

SANDVIK SRP AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 525

Anställda i kommunen

Svedala kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 275

Kommunens skatteintäkter

48 486

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 354

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

59 534

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

11,9

12,3

Procent, 2021

Svedala har landarealen 218 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 49:e minsta i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.