Svalöv

Svalövs kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 14 268 människor (2019). Landarealen är 390 kvadratkilometer.

Svalöv Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

14 268

35 612

Antal, 2019

Medelålder

40,3

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,5

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

272 208

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

31,92

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

18,8

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

79,3

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,9

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,9

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

13,1

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

177

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Vidinge Grönt AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

SVALÖVS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 225

Kommunens skatteintäkter

39 838

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 331

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

55 656

54 233

kr per invånare, 2018