Sundsvall

Sundsvalls kommun ligger i Västernorrlands län och har 99 439 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 307 513 kronor. Kommunalskatten i Sundsvalls kommun är 33,88 procent 2021.

Sundsvall Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

99 439

35 791

Antal, 2020

Medelålder

42,6

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

0,6

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

307 513

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,88

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

25,8

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

81,9

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

5,2

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

9,8

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,5

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,6

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

13,8

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

255

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

SCA GRAPHIC SUNDSVALL AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 675

Anställda i kommunen

Sundsvalls kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 7 551

Kommunens skatteintäkter

52 366

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

10 901

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

62 452

56 219

kr per invånare, 2020

Sundsvall har landarealen 3 189 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 26:e största i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.