Sundsvall

Sundsvalls kommun ligger i Västernorrlands län och har 99 361 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 322 997 kronor. Kommunalskatten i Sundsvalls kommun är 33,88 procent 2023.

Sundsvall Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

99 361

36 281

Antal, 2022

Medelålder

43,0

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−0,1

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

322 997

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,88

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

27,0

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

81,7

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,4

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

10,4

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,8

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,2

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

14,0

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

244

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

KUBIKENBORG ALUMINIUM AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 525

Anställda i kommunen

Sundsvalls kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 9 675

Kommunens skatteintäkter

57 536

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 744

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

63 117

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,4

12,3

Procent, 2021

Sundsvall har landarealen 3 189 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 26:e största i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.