Sundsvall

Sundsvalls kommun ligger i Västernorrlands län och har en befolkning på 98 850 människor (2018). Landarealen är 3 209 kvadratkilometer.

Sundsvall Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

98 850

35 277

Antal, 2018

Medelålder

42,3

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

1,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

297 274

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

33,88

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

24,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

81,8

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,3

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,3

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,0

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

13,6

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

223

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

TELIA SVERIGE AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 675

Största offentliga arbetsgivare

SUNDSVALLS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 8 975

Kommunens skatteintäkter

51 359

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

7 399

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

60 058

54 233

kr per invånare, 2018