Sundsvall

Sundsvalls kommun ligger i Västernorrlands län och har en befolkning på 99 449 människor (2019). Landarealen är 3 209 kvadratkilometer.

Sundsvall Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

99 449

35 612

Antal, 2019

Medelålder

42,4

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

1,1

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

299 362

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,88

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

24,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

82,2

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,1

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

9,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,5

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,8

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

13,2

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

223

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

SCA GRAPHIC SUNDSVALL AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 675

Största offentliga arbetsgivare

SUNDSVALLS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 9 075

Kommunens skatteintäkter

52 449

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

8 405

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

61 832

55 798

kr per invånare, 2019