Strömsund

Strömsunds kommun ligger i Jämtlands län och har 11 113 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 278 726 kronor, vilket var den fjortonde lägsta i landet. Kommunalskatten i Strömsunds kommun är 34,92 procent 2024.

Strömsund Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 113

36 385

Antal, 2023

Medelålder

47,7

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−3,3

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

278 726

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

34,92

32,37

Procent, 2024

Sjätte högsta i Sverige

Andel högutbildade

14,4

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

82,8

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

12,9

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,1

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,3

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,1

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

13,9

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

254

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

ENGCON NORDIC AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Strömsunds kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 263

Kommunens skatteintäkter

48 401

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

32 529

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

84 735

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

12,5

12,3

Procent, 2021

Strömsund har landarealen 10 464 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den sjätte största i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.