Strömstad

Strömstads kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 13 253 människor (2018). Landarealen är 472 kvadratkilometer.

Strömstad Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 253

35 277

Antal, 2018

Medelålder

42,5

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

3,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

250 307

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

33,39

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

17,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

71,1

79,5

Procent, 2018

Åttonde lägsta i Sverige

Andel företagare

7,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

13,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,4

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,4

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

10,9

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

122

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Gottebiten Strömstad AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

STRÖMSTADS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 425

Kommunens skatteintäkter

40 402

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 628

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

54 317

54 233

kr per invånare, 2018