Strömstad

Strömstads kommun ligger i Västra Götalands län och har 13 290 invånare.

Andelen företagare i Strömstads kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 304 024 kronor. Kommunalskatten i Strömstads kommun är 33,39 procent 2023.

Strömstad Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 290

36 281

Antal, 2022

Medelålder

43,3

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

0,5

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

304 024

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,39

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

18,9

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

69,8

79,6

Procent, 2021

Tredje lägsta i Sverige

Andel företagare

7,9

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

9,0

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,0

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

3,6

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

13,6

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

279

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Daftö Resort AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Strömstads kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 725

Kommunens skatteintäkter

44 551

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

24 625

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

63 817

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

10,0

12,3

Procent, 2021

Fjärde lägsta i Sverige

Strömstad har landarealen 468 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 111:a minsta i landet.

För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.