Strömstad

Strömstads kommun ligger i Västra Götalands län och har 13 476 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 333 451 kronor. Kommunalskatten i Strömstads kommun är 33,39 procent 2024.

Strömstad Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 476

36 385

Antal, 2023

Medelålder

43,3

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

1,8

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

333 451

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,39

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

18,9

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

83,1

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

13,3

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,0

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,8

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

3,8

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

13,6

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

279

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Eurocash Food AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Strömstads kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 235

Kommunens skatteintäkter

44 551

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

24 625

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

63 817

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

10,0

12,3

Procent, 2021

Fjärde lägsta i Sverige

Strömstad har landarealen 468 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 111:a minsta i landet.

För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.