Strömstad

Strömstads kommun ligger i Västra Götalands län och har 13 277 invånare.

Andelen företagare i Strömstads kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 298 959 kronor. Kommunalskatten i Strömstads kommun är 33,39 procent 2022.

Strömstad Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 277

36 043

Antal, 2021

Medelålder

43,2

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

0,2

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

298 959

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,39

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

18,8

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

69,8

79,6

Procent, 2021

Tredje lägsta i Sverige

Andel företagare

7,9

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

9,5

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,5

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,1

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

14,8

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

197

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Daftö Resort AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Strömstads kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 725

Kommunens skatteintäkter

44 258

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 622

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

61 486

58 058

kr per invånare, 2021

Strömstad har landarealen 468 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 111:a minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.