Strömstad

Strömstads kommun ligger i Västra Götalands län och har 13 244 invånare.

Andelen företagare i Strömstads kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 260 539 kronor. Kommunalskatten i Strömstads kommun är 33,39 procent 2021.

Strömstad Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 244

35 791

Antal, 2020

Medelålder

42,8

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

0,2

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

260 539

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,39

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

18,2

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

71,2

79,3

Procent, 2019

Åttonde lägsta i Sverige

Andel företagare

7,4

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

13,0

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,4

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,1

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

12,0

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

232

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Gottebiten Strömstad AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

STRÖMSTADS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 425

Kommunens skatteintäkter

41 897

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 081

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

59 764

56 219

kr per invånare, 2020

Strömstad har landarealen 468 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 111:a minsta i landet.

För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.