Strömstad

Strömstads kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 13 218 människor (2019). Landarealen är 472 kvadratkilometer.

Strömstad Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 218

35 612

Antal, 2019

Medelålder

42,8

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

1,1

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

253 347

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,39

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

17,7

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

71,1

79,5

Procent, 2018

Åttonde lägsta i Sverige

Andel företagare

7,4

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

13,0

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,4

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,2

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

10,6

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

122

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Gottebiten Strömstad AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

STRÖMSTADS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 425

Kommunens skatteintäkter

41 965

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 855

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

54 906

55 841

kr per invånare, 2019