Strömstad

Strömstads kommun ligger i Västra Götalands län och har 13 244 invånare.

Andelen företagare i Strömstads kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 260 539 kronor. Kommunalskatten i Strömstads kommun är 33,39 procent 2022.

Strömstad Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 244

35 791

Antal, 2020

Medelålder

43,0

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

0,2

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

260 539

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,39

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

18,2

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

67,4

78,3

Procent, 2020

Näst lägsta i Sverige

Andel företagare

7,6

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

9,5

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,4

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,1

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

12,0

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

197

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

MAXIMAT NORDBY AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Strömstads kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 144

Kommunens skatteintäkter

41 897

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 081

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

59 764

56 219

kr per invånare, 2020

Strömstad har landarealen 468 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 111:a minsta i landet.

För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.