Stockholm

Stockholms kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 974 073 människor (2019). Landarealen är 188 kvadratkilometer.

Stockholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

974 073

35 612

Antal, 2019

Högsta i Sverige

Medelålder

39,2

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

4,1

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

328 623

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

29,82

32,28

Procent, 2020

Sjätte lägsta i Sverige

Andel högutbildade

41,8

27,6

Procent, 2018

Sjunde högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

79,8

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,4

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

16,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Tredje högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,9

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

2,8

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

9,1

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

111

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

ERICSSON AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 8 575

Största offentliga arbetsgivare

STOCKHOLMS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 48 675

Kommunens skatteintäkter

50 494

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

-4 175

9 772

kr per invånare, 2019

Femte lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

45 026

55 798

kr per invånare, 2019

Sjätte lägsta i Sverige