Stenungsund

Stenungsunds kommun ligger i Västra Götalands län och har 27 870 invånare.

Andelen företagare i Stenungsunds kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 90:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 355 459 kronor, vilket var den 28:e högsta i landet. Kommunalskatten i Stenungsunds kommun är 33,12 procent 2023.

Stenungsund Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

27 870

36 281

Antal, 2022

Medelålder

41,7

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

4,1

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

355 459

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,12

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

26,1

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

86,0

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,4

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

12,4

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,6

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

3,2

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

10,6

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

90

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

BOREALIS AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 075

Anställda i kommunen

Stenungsunds kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 3 325

Kommunens skatteintäkter

57 815

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

8 330

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

62 541

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,3

12,3

Procent, 2021

Stenungsund har landarealen 252 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 54:e minsta i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt.