Stenungsund

Stenungsunds kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 26 503 människor (2018). Landarealen är 254 kvadratkilometer.

Stenungsund Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

26 503

35 277

Antal, 2018

Medelålder

41,1

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

3,9

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

324 676

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,12

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

24,0

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

86,2

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,4

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,8

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,4

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

3,8

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

10,2

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

86

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

BOREALIS AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 975

Största offentliga arbetsgivare

STENUNGSUNDS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 325

Kommunens skatteintäkter

51 857

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

5 276

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

54 696

54 233

kr per invånare, 2018