Stenungsund

Stenungsunds kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 26 777 människor (2019). Landarealen är 254 kvadratkilometer.

Stenungsund Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

26 777

35 612

Antal, 2019

Medelålder

41,3

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

3,7

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

324 676

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,12

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

24,0

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

86,2

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,3

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

9,8

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,4

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

3,6

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

9,9

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

86

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

BOREALIS AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 975

Största offentliga arbetsgivare

STENUNGSUNDS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 325

Kommunens skatteintäkter

53 417

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

5 614

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

56 518

55 798

kr per invånare, 2019