Stenungsund

Stenungsunds kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 26 224 människor (2017). Landarealen är 254 kvadratkilometer.

Stenungsund Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

26 224

34 897

Antal, 2017

Medelålder

41,0

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

3,8

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

314 640

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,12

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

23,4

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

86,1

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,4

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,0

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,3

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

4,1

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

10,2

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

77

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

BOREALIS AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 975

Största offentliga arbetsgivare

STENUNGSUNDS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 375

Kommunens skatteintäkter

50 808

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

5 113

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

52 655

52 057

kr per invånare, 2017