Staffanstorp

Staffanstorps kommun ligger i Skåne län och har 26 242 invånare.

Andelen företagare i Staffanstorps kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det näst bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 343 638 kronor, vilket var den 27:e högsta i landet. Kommunalskatten i Staffanstorps kommun är 30,27 procent 2022.

Staffanstorp Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

26 242

36 043

Antal, 2021

Medelålder

39,8

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

6,1

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

343 638

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

30,27

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

35,3

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

84,2

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

6,1

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

12,5

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,2

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

2,9

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

9,4

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

2

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

KOOPERATIVET VILJA

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Staffanstorps kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 066

Kommunens skatteintäkter

46 555

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 354

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

55 453

58 058

kr per invånare, 2021

Staffanstorp har landarealen 107 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den tjugonde minsta i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt.