Staffanstorp

Staffanstorps kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 24 167 människor (2017). Landarealen är 108 kvadratkilometer.

Staffanstorp Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

24 167

34 897

Antal, 2017

Medelålder

39,7

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

5,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

310 909

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

30,72

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

32,5

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

84,2

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,3

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,4

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,7

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

3,8

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

9,5

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

7

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

KOOPERATIVET VILJA

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

STAFFANSTORPS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 275

Kommunens skatteintäkter

42 783

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

4 671

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

45 760

52 057

kr per invånare, 2017

Åttonde lägsta i Sverige