Staffanstorp

Staffanstorps kommun ligger i Skåne län och har 27 152 invånare.

Andelen företagare i Staffanstorps kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det fjärde bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 371 304 kronor, vilket var den 27:e högsta i landet. Kommunalskatten i Staffanstorps kommun är 30,27 procent 2024.

Staffanstorp Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

27 152

36 385

Antal, 2023

Medelålder

40,0

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

4,9

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

371 304

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

30,27

32,37

Procent, 2024

Nionde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

36,6

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

86,4

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

8,3

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

10,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,8

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

2,8

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

8,3

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

4

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Vardaga Äldreomsorg AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Staffanstorps kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 127

Kommunens skatteintäkter

48 324

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 588

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

60 918

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,6

12,3

Procent, 2021

Staffanstorp har landarealen 107 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den tjugonde minsta i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.