Staffanstorp

Staffanstorps kommun ligger i Skåne län och har 26 778 invånare.

Andelen företagare i Staffanstorps kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det fjärde bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 355 765 kronor, vilket var den 27:e högsta i landet. Kommunalskatten i Staffanstorps kommun är 30,27 procent 2023.

Staffanstorp Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

26 778

36 281

Antal, 2022

Medelålder

39,8

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

5,4

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

355 765

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

30,27

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

36,6

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

84,9

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,8

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

10,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,7

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

2,7

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

9,1

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

4

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

KOOPERATIVET VILJA

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Staffanstorps kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 225

Kommunens skatteintäkter

48 324

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 588

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

57 281

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,6

12,3

Procent, 2021

Staffanstorp har landarealen 107 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den tjugonde minsta i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För medelålder ligger värdet relativt lågt.