Staffanstorp

Staffanstorps kommun ligger i Skåne län och har 25 883 invånare.

Andelen företagare i Staffanstorps kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det sjätte bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 332 519 kronor. Kommunalskatten i Staffanstorps kommun är 30,72 procent 2021.

Staffanstorp Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

25 883

35 791

Antal, 2020

Medelålder

39,6

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

7,1

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Femte högsta i Sverige

Medianinkomst

332 519

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

30,72

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

35,0

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

85,1

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

6,2

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

9,1

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,0

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

3,0

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

9,1

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

6

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

KOOPERATIVET VILJA

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Staffanstorps kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 066

Kommunens skatteintäkter

43 623

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 890

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

54 108

56 219

kr per invånare, 2020

Staffanstorp har landarealen 107 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den tjugonde minsta i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt.