Staffanstorp

Staffanstorps kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 25 396 människor (2019). Landarealen är 108 kvadratkilometer.

Staffanstorp Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

25 396

35 612

Antal, 2019

Medelålder

39,6

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

7,6

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Sjunde högsta i Sverige

Medianinkomst

322 334

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

30,72

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

33,5

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

84,6

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,1

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

10,2

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,1

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

3,3

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

8,8

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

3

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Humana Omsorg AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

STAFFANSTORPS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 225

Kommunens skatteintäkter

43 922

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

8 794

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

51 834

55 798

kr per invånare, 2019