Staffanstorp

Staffanstorps kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 24 724 människor (2018). Landarealen är 108 kvadratkilometer.

Staffanstorp Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

24 724

35 277

Antal, 2018

Medelålder

39,7

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

6,9

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

320 946

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

30,72

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

33,5

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

84,2

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,3

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,2

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,7

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

3,6

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

9,3

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

3

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

KOOPERATIVET VILJA

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

STAFFANSTORPS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 275

Kommunens skatteintäkter

42 590

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

6 845

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

48 871

54 233

kr per invånare, 2018

Tionde lägsta i Sverige