Sorsele

Sorsele kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 2 516 människor (2017). Landarealen är   7 465 kvadratkilometer.

Sorsele Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

2 516

34 897

Antal, 2017

Näst lägsta i Sverige

Medelålder

46,5

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

-1,9

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Sjunde lägsta i Sverige

Medianinkomst

247 164

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

34,95

32,19

Procent, 2019

Tredje högsta i Sverige

Andel högutbildade

15,1

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

86,6

79,1

Procent, 2017

Åttonde högsta i Sverige

Andel företagare

12,4

6,3

Procent, 2017

Näst högsta i Sverige

Nyföretagande

13,8

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,3

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,0

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

14,0

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

26

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

BASECO GOLV AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 35

Största offentliga arbetsgivare

SORSELE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 325

Kommunens skatteintäkter

43 118

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

31 125

9 067

kr per invånare, 2017

Fjärde högsta i Sverige

Kommunens kostnader

71 087

52 057

kr per invånare, 2017

Sjätte högsta i Sverige