Sorsele

Sorsele kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 2 489 människor (2019). Landarealen är   7 465 kvadratkilometer.

Sorsele Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

2 489

35 612

Antal, 2019

Näst lägsta i Sverige

Medelålder

47,1

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

-1,8

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

263 822

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,95

32,28

Procent, 2020

Femte högsta i Sverige

Andel högutbildade

15,5

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

85,5

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

12,4

6,1

Procent, 2018

Tredje högsta i Sverige

Nyföretagande

11,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,9

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,5

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

13,8

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

23

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

BASECO GOLV AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 35

Största offentliga arbetsgivare

SORSELE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 325

Kommunens skatteintäkter

46 173

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

30 706

9 772

kr per invånare, 2019

Sjätte högsta i Sverige

Kommunens kostnader

75 025

55 798

kr per invånare, 2019

Sjunde högsta i Sverige