Sölvesborg

Sölvesborgs kommun ligger i Blekinge län och har 17 475 invånare.

Andelen företagare i Sölvesborgs kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 78:e bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 309 219 kronor. Kommunalskatten i Sölvesborgs kommun är 33,86 procent 2024.

Sölvesborg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

17 475

36 385

Antal, 2023

Medelålder

46,1

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

0,1

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

309 219

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,86

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

19,3

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

82,1

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

9,9

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,7

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,9

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,1

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

13,1

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

78

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

TitanX Engine Cooling AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Sölvesborgs kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 518

Kommunens skatteintäkter

50 549

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 171

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

70 440

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

12,3

12,3

Procent, 2021

Sölvesborg har landarealen 185 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 37:e minsta i landet.