Sölvesborg

Sölvesborgs kommun ligger i Blekinge län och har 17 540 invånare.

Andelen företagare i Sölvesborgs kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 48:e bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 285 891 kronor. Kommunalskatten i Sölvesborgs kommun är 33,86 procent 2022.

Sölvesborg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

17 540

36 043

Antal, 2021

Medelålder

45,6

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

0,4

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

285 891

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,86

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

18,9

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

80,5

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

7,0

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

10,3

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,4

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,9

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

15,1

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

48

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

TitanX Engine Cooling AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 425

Anställda i kommunen

Sölvesborgs kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 272

Kommunens skatteintäkter

47 560

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 845

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

62 483

58 058

kr per invånare, 2021

Sölvesborg har landarealen 185 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 37:e minsta i landet.