Sollentuna

Sollentuna kommun ligger i Stockholms län och har 76 790 invånare.

Andelen företagare i Sollentuna kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 31:a bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 392 007 kronor, vilket var den tolfte högsta i landet. Kommunalskatten i Sollentuna kommun är 30,50 procent 2024.

Sollentuna Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

76 790

36 385

Antal, 2023

Medelålder

39,8

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

3,8

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

392 007

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

30,50

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

43,8

30,3

Procent, 2022

Åttonde högsta i Sverige

Sysselsättningsgrad

81,9

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

9,9

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

13,7

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,9

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

2,4

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

8,6

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

31

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

AB SOLOM

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 825

Anställda i kommunen

Sollentuna kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 456

Kommunens skatteintäkter

57 383

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

987

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

56 372

65 432

kr per invånare, 2023

Åttonde lägsta i Sverige

Företagens lönsamhet

12,4

12,3

Procent, 2021

Sollentuna har landarealen 53 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den åttonde minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.