Sollentuna

Sollentuna kommun ligger i Stockholms län och har 73 990 invånare.

Andelen företagare i Sollentuna kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det artonde bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 351 980 kronor, vilket var den elfte högsta i landet. Kommunalskatten i Sollentuna kommun är 30,20 procent 2021.

Sollentuna Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

73 990

35 791

Antal, 2020

Medelålder

39,3

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

3,0

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

351 980

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

30,20

32,27

Procent, 2021

Åttonde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

42,2

28,9

Procent, 2020

Nionde högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

80,9

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

6,6

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

13,6

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,3

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

2,7

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

9,8

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

18

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

SVEA renewable solar AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Sollentuna kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 2 437

Kommunens skatteintäkter

51 904

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

2 286

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

58 496

56 219

kr per invånare, 2020

Sollentuna har landarealen 53 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den åttonde minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.