Sollefteå

Sollefteå kommun ligger i Västernorrlands län och har en befolkning på 19 140 människor (2019). Landarealen är 5 428 kvadratkilometer.

Sollefteå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

19 140

35 612

Antal, 2019

Medelålder

46,3

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

-3,6

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Sjätte lägsta i Sverige

Medianinkomst

249 672

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,68

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

15,8

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

78,9

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,5

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

8,8

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,7

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,3

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

17,6

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

219

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

E.ON Kundsupport Sverige AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

SOLLEFTEÅ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 125

Kommunens skatteintäkter

47 436

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

23 448

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

70 431

55 841

kr per invånare, 2019