Söderköping

Söderköpings kommun ligger i Östergötlands län och har 14 616 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 296 283 kronor. Kommunalskatten i Söderköpings kommun är 32,73 procent 2021.

Söderköping Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

14 616

35 791

Antal, 2020

Medelålder

44,1

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

0,7

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

296 283

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

32,73

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

21,0

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

83,5

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

8,4

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

10,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,8

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,3

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

13,8

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

159

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Modine Söderköping AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Söderköpings kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 033

Kommunens skatteintäkter

46 274

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 240

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

59 511

56 219

kr per invånare, 2020

Söderköping har landarealen 673 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.