Söderköping

Söderköpings kommun ligger i Östergötlands län och har 14 867 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 328 591 kronor. Kommunalskatten i Söderköpings kommun är 33,53 procent 2024.

Söderköping Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

14 867

36 385

Antal, 2023

Medelålder

44,6

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

1,7

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

328 591

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,53

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

22,0

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

85,0

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

12,0

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

10,7

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,5

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

4,9

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

12,2

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

201

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Modine Söderköping AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Söderköpings kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 145

Kommunens skatteintäkter

50 293

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 737

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

72 266

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

14,8

12,3

Procent, 2021

Söderköping har landarealen 673 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.