Smedjebacken

Smedjebackens kommun ligger i Dalarnas län och har 10 913 invånare.

Andelen företagare i Smedjebackens kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 75:e bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 314 206 kronor. Kommunalskatten i Smedjebackens kommun är 34,09 procent 2024.

Smedjebacken Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 913

36 385

Antal, 2023

Medelålder

47,1

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

0,5

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

314 206

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

34,09

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

16,1

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

82,1

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

9,2

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

8,9

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,9

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,4

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

12,8

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

75

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Ovako Bar Aktiebolag

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Smedjebackens kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 745

Kommunens skatteintäkter

52 006

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 973

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

67 814

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,0

12,3

Procent, 2021

Smedjebacken har landarealen 948 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 110:e största i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt.