Smedjebacken

Smedjebackens kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 10 894 människor (2017). Landarealen är 954 kvadratkilometer.

Smedjebacken Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 894

34 897

Antal, 2017

Medelålder

46,0

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

1,7

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

270 591

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

34,09

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

13,7

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

82,2

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,4

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,9

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,5

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,7

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

13,3

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

162

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

OVAKO BAR AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

SMEDJEBACKENS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 025

Kommunens skatteintäkter

47 450

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

8 880

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

53 743

52 057

kr per invånare, 2017