Smedjebacken

Smedjebackens kommun ligger i Dalarnas län och har 10 854 invånare.

Andelen företagare i Smedjebackens kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 283 781 kronor. Kommunalskatten i Smedjebackens kommun är 34,09 procent 2021.

Smedjebacken Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 854

35 791

Antal, 2020

Medelålder

46,5

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−0,4

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

283 781

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,09

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

15,1

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

81,4

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

6,5

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

8,1

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,1

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,3

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

13,1

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

166

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Ovako Bar Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Smedjebackens kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 732

Kommunens skatteintäkter

48 516

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 028

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

57 802

56 219

kr per invånare, 2020

Smedjebacken har landarealen 948 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 110:e största i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För medelålder ligger värdet relativt högt.