Smedjebacken

Smedjebackens kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 10 897 människor (2018). Landarealen är 954 kvadratkilometer.

Smedjebacken Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 897

35 277

Antal, 2018

Medelålder

46,1

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

1,0

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

277 930

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

34,09

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

13,9

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

82,2

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,4

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,5

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,2

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

13,9

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

146

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

OVAKO BAR AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

SMEDJEBACKENS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 025

Kommunens skatteintäkter

47 279

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 112

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

54 529

54 233

kr per invånare, 2018