Smedjebacken

Smedjebackens kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 10 894 människor (2019). Landarealen är 954 kvadratkilometer.

Smedjebacken Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 894

35 612

Antal, 2019

Medelålder

46,4

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

-0,1

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

279 379

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,09

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

13,9

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

81,7

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,0

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

9,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,9

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,1

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

13,2

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

146

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Ovako Bar Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

SMEDJEBACKENS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 975

Kommunens skatteintäkter

48 878

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 162

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

56 392

55 798

kr per invånare, 2019