Sigtuna

Sigtuna kommun ligger i Stockholms län och har 52 529 invånare.

Andelen företagare i Sigtuna kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 73:e bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 323 583 kronor. Kommunalskatten i Sigtuna kommun är 32,38 procent 2024.

Sigtuna Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

52 529

36 385

Antal, 2023

Medelålder

38,6

41,9

År, 2023

Femte lägsta i Sverige

Befolkningsökning

6,0

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Sjunde högsta i Sverige

Medianinkomst

323 583

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

32,38

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

21,9

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

78,9

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

9,5

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

13,4

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,5

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

2,8

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

11,0

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

73

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Swedavia AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 1 625

Anställda i kommunen

Sigtuna kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 757

Kommunens skatteintäkter

46 058

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 526

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

58 965

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

12,6

12,3

Procent, 2021

Sigtuna har landarealen 328 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 69:e minsta i landet.

För måttet invånare i kommunen är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För medelålder ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.