Sigtuna

Sigtuna kommun ligger i Stockholms kommun och har en befolkning på 47 146 människor (2017). Landarealen är 328 kvadratkilometer.

Sigtuna Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

47 146

34 897

Antal, 2017

Medelålder

38,0

41,2

År, 2017

Femte lägsta i Sverige

Befolkningsökning

6,9

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

283 574

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,08

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

19,6

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

79,2

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,9

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

14,1

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,8

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

4,1

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

11,0

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

59

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM DENMARK -NORWAY-SWEDEN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 775

Största offentliga arbetsgivare

SIGTUNA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 975

Kommunens skatteintäkter

41 680

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 815

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

51 420

52 057

kr per invånare, 2017