Sigtuna

Sigtuna kommun ligger i Stockholms län och har 50 273 invånare.

Andelen företagare i Sigtuna kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 75:e bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 301 335 kronor. Kommunalskatten i Sigtuna kommun är 32,08 procent 2022.

Sigtuna Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

50 273

36 043

Antal, 2021

Medelålder

38,3

41,6

År, 2021

Sjunde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

4,5

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

301 335

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

32,08

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

21,1

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

77,3

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,1

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

14,7

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,0

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

3,0

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

14,6

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

75

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM DENMARK -NORWAY-SWEDEN

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 925

Anställda i kommunen

Sigtuna kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 2 925

Kommunens skatteintäkter

45 491

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 485

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

52 413

58 058

kr per invånare, 2021

Sigtuna har landarealen 328 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 69:e minsta i landet.

För måttet invånare i kommunen är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.