Sigtuna

Sigtuna kommun ligger i Stockholms kommun och har en befolkning på 48 130 människor (2018). Landarealen är 328 kvadratkilometer.

Sigtuna Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

48 130

35 277

Antal, 2018

Medelålder

38,0

41,2

År, 2018

Femte lägsta i Sverige

Befolkningsökning

7,5

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

293 297

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,08

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

20,1

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

79,6

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,9

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

12,6

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,5

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

3,7

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

10,8

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

47

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM DENMARK -NORWAY-SWEDEN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 825

Största offentliga arbetsgivare

SIGTUNA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 925

Kommunens skatteintäkter

42 345

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 769

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

51 738

54 233

kr per invånare, 2018