Sigtuna

Sigtuna kommun ligger i Stockholms län och har 51 876 invånare.

Andelen företagare i Sigtuna kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 73:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 306 861 kronor. Kommunalskatten i Sigtuna kommun är 32,08 procent 2023.

Sigtuna Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

51 876

36 281

Antal, 2022

Medelålder

38,3

41,7

År, 2022

Femte lägsta i Sverige

Befolkningsökning

5,9

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Åttonde högsta i Sverige

Medianinkomst

306 861

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

32,08

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

21,9

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

77,3

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,1

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

13,4

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,1

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

2,8

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

13,6

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

73

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM DENMARK -NORWAY-SWEDEN

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 925

Anställda i kommunen

Sigtuna kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 925

Kommunens skatteintäkter

46 058

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 526

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

57 324

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,6

12,3

Procent, 2021

Sigtuna har landarealen 328 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 69:e minsta i landet.

För måttet invånare i kommunen är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt lågt.