Sigtuna

Sigtuna kommun ligger i Stockholms kommun och har en befolkning på 48 964 människor (2019). Landarealen är 328 kvadratkilometer.

Sigtuna Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

48 964

35 612

Antal, 2019

Medelålder

38,1

41,3

År, 2019

Femte lägsta i Sverige

Befolkningsökning

5,8

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

293 297

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,08

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

20,1

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

79,6

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,9

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

12,6

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,5

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

3,5

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

10,5

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

47

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM DENMARK -NORWAY-SWEDEN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 825

Största offentliga arbetsgivare

SIGTUNA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 925

Kommunens skatteintäkter

43 328

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

10 864

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

52 769

55 798

kr per invånare, 2019