Sigtuna

Sigtuna kommun ligger i Stockholms kommun och har en befolkning på 48 130 människor (2018). Landarealen är 328 kvadratkilometer.

Sigtuna Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

48 130

35 277

Antal, 2018

Medelålder

38,0

41,2

År, 2018

Femte lägsta i Sverige

Befolkningsökning

7,5

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

283 574

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,08

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

20,1

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

79,2

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,9

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

12,6

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,8

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

3,8

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

10,8

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

59

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM DENMARK -NORWAY-SWEDEN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 775

Största offentliga arbetsgivare

SIGTUNA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 975

Kommunens skatteintäkter

42 345

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 769

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

51 738

54 233

kr per invånare, 2018