Sigtuna

Sigtuna kommun ligger i Stockholms län och har 49 537 invånare.

Andelen företagare i Sigtuna kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 75:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 300 324 kronor. Kommunalskatten i Sigtuna kommun är 32,08 procent 2021.

Sigtuna Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

49 537

35 791

Antal, 2020

Medelålder

38,2

41,4

År, 2020

Sjunde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

5,1

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

300 324

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

32,08

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

20,6

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

78,4

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

5,9

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

14,7

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,7

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

3,2

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

12,8

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

75

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM DENMARK -NORWAY-SWEDEN

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 1 525

Anställda i kommunen

Sigtuna kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 2 705

Kommunens skatteintäkter

43 210

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 650

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

54 263

56 219

kr per invånare, 2020

Sigtuna har landarealen 328 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 69:e minsta i landet.

För måttet invånare i kommunen är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För medelålder ligger värdet relativt lågt.