Sävsjö

Sävsjö kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 11 677 människor (2019). Landarealen är 683 kvadratkilometer.

Sävsjö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 677

35 612

Antal, 2019

Medelålder

42,4

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

2,5

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

272 991

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,68

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

15,7

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

81,5

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,4

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

9,4

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,0

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,9

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

16,0

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

81

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

A-LACKERING AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

SÄVSJÖ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 175

Kommunens skatteintäkter

41 951

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 521

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

61 968

55 798

kr per invånare, 2019