Sävsjö

Sävsjö kommun ligger i Jönköpings län och har 11 668 invånare.

Andelen företagare i Sävsjö kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 46:e bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 304 744 kronor. Kommunalskatten i Sävsjö kommun är 33,68 procent 2024.

Sävsjö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 668

36 385

Antal, 2023

Medelålder

42,6

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−0,5

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

304 744

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,68

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

17,3

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

82,1

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

9,5

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,0

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,9

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

4,4

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

16,2

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

46

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

SKRUF SNUS AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Sävsjö kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 063

Kommunens skatteintäkter

45 478

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

27 883

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

70 122

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

14,5

12,3

Procent, 2021

Sävsjö har landarealen 679 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.