Sävsjö

Sävsjö kommun ligger i Jönköpings län och har 11 709 invånare.

Andelen företagare i Sävsjö kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 59:e bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 282 088 kronor. Kommunalskatten i Sävsjö kommun är 33,68 procent 2022.

Sävsjö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 709

36 043

Antal, 2021

Medelålder

42,6

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

0,7

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

282 088

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,68

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

17,0

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

80,7

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,7

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

9,6

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,3

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,4

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

17,1

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

59

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

SKRUF SNUS AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Sävsjö kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 375

Kommunens skatteintäkter

43 854

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

25 922

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

66 088

58 058

kr per invånare, 2021

Sävsjö har landarealen 679 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.