Sävsjö

Sävsjö kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 11 631 människor (2018). Landarealen är 683 kvadratkilometer.

Sävsjö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 631

35 277

Antal, 2018

Medelålder

42,4

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

3,6

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

271 725

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

33,68

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

15,7

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

81,1

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,9

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,4

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,9

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,0

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

16,0

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

81

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

A-LACKERING AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

SÄVSJÖ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 175

Kommunens skatteintäkter

40 659

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 056

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

59 695

54 233

kr per invånare, 2018