Sävsjö

Sävsjö kommun ligger i Jönköpings län och har 11 721 invånare.

Andelen företagare i Sävsjö kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 59:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 278 393 kronor. Kommunalskatten i Sävsjö kommun är 33,68 procent 2021.

Sävsjö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 721

35 791

Antal, 2020

Medelålder

42,4

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

2,0

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

278 393

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,68

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

16,8

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

79,5

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

6,9

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

9,6

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,2

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,6

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

16,7

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

59

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

A-LACKERING AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Sävsjö kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 017

Kommunens skatteintäkter

41 747

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

24 326

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

63 630

56 219

kr per invånare, 2020

Sävsjö har landarealen 679 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.