Sandviken

Sandvikens kommun ligger i Gävleborgs län och har en befolkning på 39 234 människor (2019). Landarealen är 1 167 kvadratkilometer.

Sandviken Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

39 234

35 612

Antal, 2019

Medelålder

43,6

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

0,7

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

268 216

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,12

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

17,2

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

77,0

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

4,3

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

6,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

12,3

7,0

Procent, 2019

Tionde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,8

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

20,4

12,7

Procent, 2019

Tionde högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

279

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

AKTIEBOLAGET SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 3 025

Största offentliga arbetsgivare

SANDVIKENS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 4 025

Kommunens skatteintäkter

46 047

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 983

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

59 957

55 798

kr per invånare, 2019