Sandviken

Sandvikens kommun ligger i Gävleborgs län och har 39 250 invånare.

Kommunen har den trettonde lägsta andelen företagare i landet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 281 223 kronor. Kommunalskatten i Sandvikens kommun är 33,12 procent 2022.

Sandviken Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

39 250

36 043

Antal, 2021

Medelålder

43,9

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

0,1

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

281 223

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,12

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

18,5

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

78,1

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

4,4

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

8,1

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,3

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,5

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

20,0

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

189

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Alleima Tube AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 2 125

Anställda i kommunen

Sandvikens kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 4 825

Kommunens skatteintäkter

47 650

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 260

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

63 287

58 058

kr per invånare, 2021

Sandviken har landarealen 1 166 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 87:e största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.