Sandviken

Sandvikens kommun ligger i Gävleborgs län och har 39 098 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 291 509 kronor. Kommunalskatten i Sandvikens kommun är 33,12 procent 2023.

Sandviken Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

39 098

36 281

Antal, 2022

Medelålder

44,0

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−0,3

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

291 509

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,12

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

18,9

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

78,4

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

7,1

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

7,7

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,0

6,7

Procent, 2022

Nionde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,3

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

19,3

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

128

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Alleima Tube AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 125

Anställda i kommunen

Sandvikens kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 4 825

Kommunens skatteintäkter

50 294

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 050

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

63 109

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,6

12,3

Procent, 2021

Sandviken har landarealen 1 166 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 87:e största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.