Sandviken

Sandvikens kommun ligger i Gävleborgs län och har en befolkning på 39 259 människor (2017). Landarealen är 1 167 kvadratkilometer.

Sandviken Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

39 259

34 897

Antal, 2017

Medelålder

43,4

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

3,8

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

259 500

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,12

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

16,8

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

75,6

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

4,3

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,1

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

12,5

7,0

Procent, 2018

Åttonde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,2

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

20,2

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

244

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

AKTIEBOLAGET SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 3 175

Största offentliga arbetsgivare

SANDVIKENS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 3 725

Kommunens skatteintäkter

44 055

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 560

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

55 081

52 057

kr per invånare, 2017