Sandviken

Sandvikens kommun ligger i Gävleborgs län och har en befolkning på 39 208 människor (2018). Landarealen är 1 167 kvadratkilometer.

Sandviken Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

39 208

35 277

Antal, 2018

Medelålder

43,4

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

259 500

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,12

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

17,2

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

75,6

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

4,3

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

6,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

12,5

7,0

Procent, 2018

Åttonde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,9

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

20,8

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

244

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

AKTIEBOLAGET SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 3 175

Största offentliga arbetsgivare

SANDVIKENS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 3 725

Kommunens skatteintäkter

44 805

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 642

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

57 855

54 233

kr per invånare, 2018