Sandviken

Sandvikens kommun ligger i Gävleborgs län och har en befolkning på 39 208 människor (2018). Landarealen är 1 167 kvadratkilometer.

Sandviken Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

39 208

35 277

Antal, 2018

Medelålder

43,4

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

268 216

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,12

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

17,2

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

77,0

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

4,3

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

6,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

12,3

7,0

Procent, 2019

Tionde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,9

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

20,8

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

279

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

AKTIEBOLAGET SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 3 025

Största offentliga arbetsgivare

SANDVIKENS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 4 025

Kommunens skatteintäkter

44 805

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 642

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

57 855

54 233

kr per invånare, 2018