Ragunda

Ragunda kommun ligger i Jämtlands län och har en befolkning på 5 284 människor (2019). Landarealen är   2 526 kvadratkilometer.

Ragunda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 284

35 612

Antal, 2019

Medelålder

46,8

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

-2,4

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

243 621

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,92

32,28

Procent, 2020

Åttonde högsta i Sverige

Andel högutbildade

11,6

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

80,8

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

9,2

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

7,4

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,3

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,2

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

16,1

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

284

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Z-lyften Produktion AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

RAGUNDA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 475

Kommunens skatteintäkter

44 966

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

23 093

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

66 419

55 798

kr per invånare, 2019