Ragunda

Ragunda kommun ligger i Jämtlands län och har 5 208 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 249 810 kronor, vilket var den 24:e lägsta i landet. Kommunalskatten i Ragunda kommun är 34,92 procent 2021.

Ragunda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 208

35 791

Antal, 2020

Medelålder

47,0

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−4,3

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Åttonde lägsta i Sverige

Medianinkomst

249 810

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,92

32,27

Procent, 2021

Åttonde högsta i Sverige

Andel högutbildade

12,2

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

80,8

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

9,9

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

14,7

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,7

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

6,0

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

16,2

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

221

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Z-lyften Produktion AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Ragunda kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 510

Kommunens skatteintäkter

44 520

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

27 845

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

70 792

56 219

kr per invånare, 2020

Ragunda har landarealen 2 511 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 34:e största i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt.