Ragunda

Ragunda kommun ligger i Jämtlands län och har en befolkning på 5 444 människor (2017). Landarealen är   2 526 kvadratkilometer.

Ragunda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 444

34 897

Antal, 2017

Medelålder

46,3

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

0,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

234 888

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

34,42

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

11,7

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

78,5

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

9,1

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

14,4

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,3

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

7,0

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

18,6

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

270

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

Z-LYFTEN PRODUKTION AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

RAGUNDA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 525

Kommunens skatteintäkter

42 889

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

22 190

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

63 530

52 057

kr per invånare, 2017